ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8


 


ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิร่มฉัตร ผนึกกำลังองค์กรรัฐและเอกชนพัฒนา financial literacy เยาวชน จัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8  ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หวังมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงประกันชีวิต แก่เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการที่ www.set.or.th/phetecon  
 

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน (financial literacy) แก่กลุ่มเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ปี เพราะเชื่อมั่นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการสำคัญที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิร่มฉัตรได้ทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ในปีนี้ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงประกันชีวิตให้แก่เยาวชนไทย ผ่านการสอบแข่งขันเข้มข้น และยังเป็นการยกระดับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งอยู่ในมาตรฐานระดับประเทศได้”
 
 

โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ในปีนี้ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งที่ผ่านมามีเยาวชนจากสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 24,653 คน จากสถานศึกษา 6,119 แห่งทั่วประเทศ และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี การแข่งขันในปีนี้ นอกจากจะจัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดเพชรเม็ดงามด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จำลองนิทรรศการจาก “INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน” ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการเรียนรู้และปลูกฝังวินัยการออมและการลงทุนให้แก่เยาวชนในรูปแบบ Interactive Self-Discovery Museum มาจัดแสดงภายในวันแข่งขันด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้เรียนรู้ เกิดทัศนคติที่ดีและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์และการเงิน ตามแนวคิด “สนุกเรียน สนุกรู้ เรื่องเศรษฐศาสตร์”  โดยรางวัลในปีนี้ประกอบด้วยถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล กล่าวว่า โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎเป็นการเฟ้นหาสุดยอดเพชรเม็ดงามทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งถือเป็นศาสตร์ที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดแข่งขันจึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้นำความรู้มาประยุกต์และต่อยอดไปสู่ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนทั่วประเทศ และเป็นโครงการที่สร้างนักเรียนเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศสามารถแข่งขันทัดเทียมกับต่างประเทศได้ โดยเยาวชนที่ผ่านการแข่งขันโครงการนี้เปรียบเสมือนเพชร ที่เรียกได้ว่าเป็นเพชรที่เจียระไนมาแล้ว พร้อมที่จะเปล่งประกายสะท้อนความงดงามออกมาได้อย่างเต็มที่ 

 
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมประกันชีวิตไทย และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมสนับสนุน 

 
โดยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค. 2559 แข่งขันวันที่ 10-11 ก.ย. 2559            ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2559 แข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2559 ติดตามรายละเอียดและสมัครที่ www.set.or.th/phetecon หรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 พ.ค. 2559 เวลา : 16:15:02

18-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555