ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม. แนะวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยช่วงพ.ค.-ส.ค.ฤดูฝนอาจเกิดพายุหมุนเขตร้อน


 


นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ด้วยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งจะเกิดพายุหมุนเขตร้อน ลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่ง กทม. มีความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมการและหลบเลี่ยงอันตรายจากพายุหมุนเขตร้อนและฝนฟ้าคะนอง เมื่อเกิดลมพายุหมุนหรือฝนฟ้าคะนอง ให้อยู่ห่างจากสิ่งที่อาจโค่นล้มได้ เช่น ป้ายโฆษณา ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า เป็นต้น
 
 
 
ขณะที่เกิดพายุหมุนหรือฝนฟ้าคะนอง ควรอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่มีความมั่นคงแข็งแรง จนกว่าสถานการณ์จะยุติลง ถ้าอยู่ในตึกหรืออาคารสูง ให้หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์ขึ้นลงและควรใช้บันไดแทน เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าดับ ทำให้ติดค้างอยู่ในลิฟท์ได้  กรณีที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่ควรหลบใต้ต้นไม้หรือเพิงพักที่อยู่โดดเดี่ยว และควรหลีกเลี่ยงหรือระงับการทำกิจกรรมกลางแจ้งทันที เนื่องจากพื้นที่ที่เปียกและวัสดุที่สูงหรืออยู่โดดเดี่ยวจะเป็นสื่อล่อฟ้าและเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าได้มากขึ้น  ควรให้คำแนะนำบุตรหลาน เด็กเล็กให้อยู่ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ลวดโลหะ ท่อน้ำ แนวรั้วบ้าน อุปกรณ์ทำสวน เป็นต้น
 

ในกรณีที่พบเห็นสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์ชำรุด ไม่ควรหยิบจับหรือเข้าใกล้ เพราะอาจจะเป็นอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดได้ และควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาดำเนินการแก้ไข  ไม่ควรใส่เครื่องประดับหรือวัตถุโลหะในที่โล่งแจ้ง ในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะวัตถุดังกล่าวจะเป็นสื่อให้เกิดฟ้าผ่าลงมาที่ตัวได้  ควรงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ชั่วคราว ยกเว้น ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาที่เครื่องโทรทัศน์และโทรศัพท์ได้  
 
ควรดูแลสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายนอกบ้านให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเสมอ โดยเฉพาะสิ่งที่อาจโค่นหักหรือพังลงมาทับบ้านหรือผู้อยู่อาศัย  หากพบเห็นกิ่งไม้ที่ไม่แข็งแรงพาดอยู่บนสายไฟ หรือพบเห็นสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่ไม่แข็งแรง และอาจเกิดการโค่นล้มจากลมพายุได้ ให้รีบแจ้งศูนย์ดับเพลิงและกู้ภัย โทร. 199 หรือแจ้งที่สำนักงานเขตท้องที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 พ.ค. 2559 เวลา : 16:38:07

16-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555