ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมการจัดหางานเผยใบอนุญาตจัดหางาน'สกาย ไพโอเนียร์'สิ้นสภาพ


 

กรมการจัดหางาน ตรวจสอบบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศพบสิ้นสภาพ จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากมิได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

       
นายอารักษ์  พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง แจ้งว่า มีใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน 1 แห่ง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน สกาย ไพโอเนียร์ ใบอนุญาตเลขที่ น.1434/2557 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 68/2 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เนื่องจากมิได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ฉะนั้นใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศดังกล่าวจึงสิ้นสภาพ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
       
ทั้งนี้หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางานดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
       
นายอารักษ์ กล่าวต่อว่า ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานและตำแหน่งงานก่อนไปทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินโดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางาน   ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 -10 หรือที่กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0-2248-4792 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร .1694
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 มิ.ย. 2559 เวลา : 14:47:11

26-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555