ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปภ.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่กทม.-ปริมณฑล


 


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างเต็มกำลัง โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนและรอยต่อระหว่างเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและสถานการณ์คลี่คลาย เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

 
จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง ประกอบกับภาวะฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมทุกมิติ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
          
ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และการไฟฟ้านครหลวง เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มุ่งเน้นปฏิบัติงานแบบเชื่อมต่อกันและประสานการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม พื้นที่รอยต่อระหว่างเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร โดยเพิ่มการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ ในการกำจัดขยะที่อุดตันและกีดขวางทางไหลของน้ำ เพื่อให้ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ เพิ่มมาตรการกำจัดขยะที่อุดตันทางน้ำ เครื่องสูบน้ำ และอุโมงค์ระบายน้ำ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          
นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ให้บริการซ่อมรถ ลากจูงกรณีรถเสียกีดขวางเส้นทางจราจรในช่วงน้ำท่วมขัง เพื่ออำนวยการจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด รวมถึงเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะบริเวณสถานีสูบน้ำและจุดเสี่ยงสำคัญ โดยจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมช่างบำรุงรักษาเข้าประจำจุดเสี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับมิให้กระทบต่อการสูบน้ำและการระบายน้ำ ซึ่งจะทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรคลี่คลายอย่างรวดเร็ว 
          
ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ให้การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 มิ.ย. 2559 เวลา : 14:17:55

27-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555