ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมที่ดินรับแจ้งข้อมูลการออกเอกสารสิทธิในที่ดินกรณีสงสัยไม่ชอบด้วยกม.


 

อธิบดีกรมที่ดินสั่งการให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก รับแจ้งข้อมูล และตรวจสอบ  การออกเอกสารสิทธิในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ และมีความประสงค์จะแจ้งข้อมูลให้กรมที่ดิน    ทราบเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จึงได้สั่งการให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/    ส่วนแยก ทั่วประเทศ รับแจ้งข้อมูลและเข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นว่าการออกเอกสารสิทธิเป็นไปโดยชอบ  ด้วยกฎหมาย หรือไม่ อย่างไร แล้วแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งข้อมูล และกรมที่ดินทราบโดยเร็วเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายต่อไป
 

อธิบดีกรมที่ดินกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมที่ดินได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบการเอกสารสิทธิในที่ดิน เป็นอย่างมากเนื่องจากในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องทั้งที่บางกรณีได้มีการพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้ว หรือมีการนำเรื่อง         ขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาของศาลและศาล ได้มีคำพิพากษาเป็นที่ยุติแล้ว การให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก รับแจ้งข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นและแจ้งผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบโดยเร็วจะช่วยแก้ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ที่มีข้อมูลไม่ได้รับความสะดวกในการแจ้งข้อมูลสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๕๖๗๘ - ๘๑  หรือเว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อ“ศูนย์ดำรงธรรม”
 
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 มิ.ย. 2559 เวลา : 15:17:24

18-10-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 18, 2021, 10:07 pm