ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ADVANC และบ.ย่อย ไตรมาส 2/59 กำไรสุทธิลดลงอยู่ที่ 9.6 พันลบ.


 


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือเอไอเอส แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)  ไตรมาส 2/59 มีกำไรสุทธิ 9.6 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.23 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 9.85 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.31 บาท
          
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สรุปได้ดังนี้


                                     สอบทาน/ตรวจสอบ
                               สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน      (หน่วย : พันบาท)

                                         ไตรมาส 2                 งวด 6 เดือน

                               ปี   2559      2558          2559            2558
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 9,596,304   9,848,673  17,699,049 19,745,536
กำไร (ขาดทุน)           3.23         3.31             5.94             6.64
สุทธิต่อหุ้น(บาท)
 

 


LastUpdate 04/08/2559 17:37:33 โดย : Admin

19-06-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555