ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รฟท. เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาสถานีแม่น้ำ 277.5 ไร่ แลนด์มาร์กใหม่กรุงเทพ


 

การรถไฟฯ เปิดแผนพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ บริเวณสถานีแม่น้ำ 277.5 ไร่ เล็งให้เอกชนร่วมลงทุน เนรมิตเป็นแลนด์มาร์กใหม่กรุงเทพ


ผู้ว่าการรถไฟฯ เดินหน้าสร้างรายได้สู่องค์กร พัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ของการรถไฟฯ บริเวณสถานีแม่น้ำ เบื้องต้นส่งผลศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว ประเมินมูลค่าที่ดินไว้ 1.3 หมื่นล้านบาท เม็ดเงินลงทุน 8.8 หมื่นล้าน เล็งเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน เนรมิตพื้นที่ 277.5 ไร่ เป็นแลนด์มาร์กใหม่กรุงเทพฯ แบ่งพัฒนา 5 โซน ตั้งศูนย์ประชุม ท่าเทียบเรือสำราญ ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม โรงแรมหรู 6 ดาว และส่งเสริมธุรกิจแก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ได้นำคณะผู้บริหารการรถไฟฯ และสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณสถานีแม่น้ำซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ของการรถไฟฯ ขนาด 277.5 ไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้จากทรัพย์สินของการรถไฟฯ และชดเชยภาระขาดทุนสะสมขององค์กร

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยความก้าวหน้าในแนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีแม่น้ำว่า ขณะนี้การรถไฟฯ ได้นำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณสถานีแม่น้ำตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน พ.ศ.2556ซึ่งมีการศึกษาทบทวน โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว โดยผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น ของโครงการพัฒนาในพื้นที่ทั้งหมด แบ่งเป็นการพัฒนา 5 พื้นที่ ประกอบด้วย

พื้นที่โซน 1 Gateway Commercial Park มีพื้นที่รวมทั้งหมด 77.13 ไร่ อยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทางเข้าออกหลัก และสถานีระบบขนส่งรางเดี่ยวของพื้นที่โครงการ ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเปรียบเสมือนทางเข้าหลักพื้นที่โครงการ มีศักยภาพที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม ที่พักอาศัยและบริการประเภทของอาคารประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า (Lifestyle Mall) สำนักงาน(Eco Office) และอาคารพักอาศัยรวมโดยมีพื้นที่เปิดโล่งสีเขียวสอดแทรกรอบกลุ่มอาคาร

พื้นที่โซน 2 Iconic Marina มีพื้นที่รวมทั้งหมด 44.00 ไร่ มีความโดดเด่นเป็นพิเศษจากอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ (Chao Phraya Iconic Tower) ประกอบด้วย การใช้งานแบบผสมผสาน ซึ่งจะเป็นจุดหมายตา(Landmark) ของโครงการและของกรุงเทพมหานคร มีอาคารศูนย์ประชุมสัมมนาและนิทรรศการ (Chao Phraya Iconic Tower, Gateway Cruise Center & Duty free Mall) ประกอบด้วย โรงแรมระดับ 6 ดาว พื้นที่ สำนักงาน ศูนย์ประชุมสัมมนาที่พักอาศัย ศูนย์การค้า พาณิชย์กรรม การแสดงสินค้า ธุรกิจการค้า ที่ทำการขององค์กรการค้าเอกชนศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และ ท่าเทียบเรือสำราญขนาดกลาง

พื้นที่โซน 3 Cultural Promenade มีพื้นที่รวม 78.25 ไร่ ประกอบด้วย ร้านค้า ซึ่งเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมค้าปลีก และศูนย์กิจกรรมทั้งด้านบันเทิง ด้านการสร้างสรรค์ ร้านอาหารภัตตาคาร สปา คลับ และอาคารใช้งานแบบผสมผสาน(Mixed Use Tower) จะใช้ประโยชน์เป็นทั้งอาคารสำนักงาน และสถานที่บริการพาณิชยกรรมซึ่งพื้นที่แปลงหมายเลข 3 จะมีความยาวติดริมน้ำเจ้าพระยา 900 เมตร สามารถมองเห็นฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวบางกระเจ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความเป็นธรรมชาติ

พื้นที่โซน 4 Riverfront Residence มีพื้นที่รวม 55.63 ไร่ อยู่ใจกลางของพื้นที่โครงการ ติดกับถนนสายหลักของพื้นที่โครงการ ส่งผลให้สามารถเชื่อมต่อกับการใช้งานในพื้นที่อื่นของพื้นที่โครงการส่วนอื่นได้อย่างสะดวก ด้วยรูปแบบของทางเดิน ทางจักรยาน สามารถเชื่อมต่อพื้นที่รอบคลองขุด พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเชื่อมต่อระบบเปลี่ยนถ่ายขนส่งมวลชนรางเบา ซึ่งพื้นที่นี้ประกอบด้วย กลุ่มคอนโดมิเนียม กลุ่มอาคาร
พักอาศัย

พื้นที่โซน 5 Affordable Community มีพื้นที่ 22.50 ไร่ อยู่บริเวณริมคลองขุดด้านทิศเหนือ เป็นย่านที่จัดพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับกลุ่มชุมชนเดิม เป็นที่พักของพนักงานและบุคลากรของการรถไฟฯ พร้อมจัดให้เป็นย่านธุรกิจการค้าระดับชุมชน สินค้าหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของขวัญของที่ระลึก ร้านอาหารตามแนวริมคลองขุด

นายวุฒิชาติกล่าวต่อว่า ในผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นฯ ได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในที่ดินสถานีแม่น้ำ 277.5 ไร่ ไว้ที่ 13,317.24 ล้านบาท และประเมินมูลค่าก่อสร้างโครงการ และสาธารณูปโภค ซึ่งไม่รวมค่าตกแต่งภายในและการปรับภูมิทัศน์ 88,780 ล้านบาท โดยแนวทางการลงทุนจะมีการพิจารณาเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุน อาทิ การเปิดสัมปทานให้เอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนาระยะยาว  การร่วมลงทุนระหว่ารัฐและเอกชน ผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เป็นต้น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ก.ย. 2559 เวลา : 07:08:45

27-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555