ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.เกษตรฯร่วมประชุมรมต.เกษตรอาเซียนที่สิงคโปร์ เสนอแผนยกระดับแก้ประมงไอยูยูอาเซียน


 


“พลเอกฉัตรชัย”เตรียมเยือนสิงคโปร์ร่วมประชุมรัฐมนตรีเกษตร ป่าไม้ อาเซียนครั้งที่ 38  เสนอแผนยกระดับแก้ประมงไอยูยูอาเซียน หวังคืนความยั่งยืนของทรัพยากรประมงในภูมิภาค  ยันประกาศความพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งต่อไปที่เชียงใหม่ในปี’ 60

พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่  5 – 7 ตุลาคม นี้ มีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 38 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  โดยวัตถุประสงค์สำคัญในการเดินทางครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่  1. ทำหน้าที่เป็นรองประธานการประชุม และเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการเกษตรและป่าไม้อาเซียน ครั้งที่ 38 และเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (อาเซียนบวก 3) ครั้งที่ 16  

2. การหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียน และกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสามบางประเทศ  เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน 3. การลงนามความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกในการประสานงานและความร่วมมือระดับภูมิภาค ด้านสุขภาพสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อป้องกัน ควบคุม และระงับการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนข้ามแดนภายในภูมิภาค และ 4. การประกาศความพร้อมที่ไทยจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการเกษตรและป่าไม้อาเซียน ครั้งที่ 39 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 17 ในช่วงเดือนกันยายน ปี 2560  ณ จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับท่าทีของประเทศไทยที่จะเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้  นอกจากจะยืนยันถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนและร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นแล้ว จะขอหารือกับประเทศสมาชิกร่วมกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งรัดและผลักดันให้เกิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาประมงไอยูยูในระดับภูมิภาคให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด  รวมถึงการจัดทำ "นโยบายการประมงอาเซียน" เพื่อเสริมความเข้มแข็งของความพยายามร่วมกันในการทำการประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบสู่ความเป็นหนึ่งของประชาคมอาเซียน  ขณะเดียวกัน ประเทศไทยจะถือโอกาสนี้นำเสนอนโยบายของกระทรวงฯ ในบางประเด็น อาทิ การลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพื่อเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็น “Smart Farming”และ “การทำการเกษตรแปลงใหญ่” ซึ่งประเทศไทยยินดีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับประเทศสมาชิกในเวทีต่างๆ ด้วย

ขณะที่การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (อาเซียนบวก 3) ไทยจะได้ถือโอกาสขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนบวกสามด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ โดยเฉพาะการดำเนินงานของ องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม  และระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงอาหารแห่งอาเซียนบวกสาม ที่เพิ่มความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคและของโลก และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตร เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของประชาคมอาเซียนในปี 2568
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 09:19:54

20-11-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 20, 2019, 5:41 pm