ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เขตบางรักเตรียมความพร้อมงานประเพณีวัดแขก-แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง


 


นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม. แจ้งว่า ตามที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม ) จะมีการ จัดงานแห่ประเพณีประจำปี 2559 โดยมีการแห่องค์พระศรีมหาอุมาเทวีและองค์เทวะอีกหลายองค์ไปตามท้องถนน ซึ่งจะมีประชาชนที่นับถือและศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสะดวกด้านการจราจร ทางเขตฯ จึงได้ดำเนินการประสานและจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลความปลอดภัย อาทิ การจัดระเบียบผู้ค้าตามพื้นที่การจัดงาน การตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางขบวนแห่และในพื้นที่เชื่อมต่อใกล้เคียง การติดตั้งส่องสว่างเพิ่มเติม และ การตั้งจุดกองอำนวยการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน การทำความสะอาดพื้นที่ตามเส้นทางขบวนแห่ เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรได้ในช่วงเช้าของวันถัดไป รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ เป็นต้น 

สำหรับงานแห่ประเพณีวัดแขกในปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 11 - 12 ต.ค. 59 โดยทุกปีบริเวณดังกล่าวและพื้นที่โดยรอบจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการทำความสะอาดผิวการจราจรของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตามท้ายขบวนแห่ ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการเปิดใช้เส้นทางจราจรในวันถัดไป
 
ดังนั้นเพื่อให้การจราจรในบริเวณการจัดงานและพื้นที่ ที่ขบวนแห่ผ่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขต จึงขอแจ้งการปิดการจราจร (ชั่วคราว) ตาม “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด ในงานแห่งประเพณีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ดังนี้ ถนนปั้น เวลา 18.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ถนนสีลม (ขาเข้า) ตั้งแต่แยกสุรศักดิ์ ถึงแยกนรารมย์ เวลา 18.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ถนนนราธิวาสราชนครินทร์(ขาเข้า) ตั้งแต่แยกนรารมย์ ถึงแยกนรินทร เวลา 18.00-03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกนรินทร ถึงแยกสาทร-สุรศักดิ์ เวลา 20.00-03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ถนนสุรศักดิ์ ตั้งแต่แยกสาทร-สุรศักดิ์ ถึงแยกสุรศักดิ์ เวลา 20.00-03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางตามวันและเวลาดังกล่าว
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 12:59:45

16-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 16, 2019, 10:33 am