ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'เมกาเคม (ประเทศไทย)' ยื่นไฟลิ่งต่อก.ล.ต.ขายไอพีโอ 100 ล้านหุ้น ลุยเทรดเอ็ม เอ ไอ


 


‘เมกาเคม (ประเทศไทย)’ ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. แล้ว เพื่อเสนอขายไอพีโอ 100 ล้านหุ้น ลงสนามเทรดเอ็ม เอ ไอ ระดมทุนขยายสาขาทั้งใน และต่างประเทศ บุกนครพนม หาดใหญ่ เมียนมาร์ และกัมพูชา

นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล หรือ ไฟลิ่ง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีมูลค่าที่ตราไว้ หรือ พาร์ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยในปัจจุบันเมกาเคม (ประเทศไทย) มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้หลังจากการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมกาเคม (ประเทศไทย) มีแผนที่จะลงทุนขยายสำนักงานสาขาทั้งใน และต่างประเทศ ได้แก่นครพนม หาดใหญ่ เมียนมาร์ และกัมพูชา รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
 
 
 
 
“เราได้ยื่นไฟลิ่งให้กับ เมกาเคม (ประเทศไทย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเชื่อว่า MGT จะได้รับการตอบรับที่ดีในการเข้าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จากโอกาสในการเติบโตในอนาคตหลังจากการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ หรือ Specialty Chemical ที่เป็นส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมด้านพลาสติก และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง” นายนิมิตกล่าว
 

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT กล่าวว่า บริษัทฯประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนเติม (Additive) ในส่วนประกอบหลักเพื่อทำปฏิกิริยาเคมีให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะตามที่ต้องการ โดยจัดจำหน่าย และให้บริการเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พอลิเมอไรเซชั่น สี น้ำยาเคลือบผิวโลหะ น้ำมันหล่อลื่น ก่อสร้าง ยาง น้ำหมึก พลาสติก อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯมุ่งเน้นถึงการให้บริการด้านเคมีภัณฑ์ที่หลากหลาย การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา มีการให้บริการของบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า

ทั้งนี้บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 70.12 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายหมอน และที่นอนยางพารา โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของเมกาเคม (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

“ธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา และเพิ่มเติมคุณสมบัติพิเศษให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในทุกอุตสาหกรรม มีเคมีภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายมากกว่า 1,000 ชนิด จากผู้จัดจำหน่ายมากกว่า 400 ราย และที่สำคัญ บริษัทฯมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าหลังจากการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะช่วยให้บริษัทฯสามารถขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการเติบโตที่มั่นคงในอนาคต” ดร.วิทยากล่าว
สำหรับผลประกอบการ 3 ปีย้อนหลังของบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT ปี 2556 มีรายได้รวม 722.86 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 88.94 ล้านบาท ปี 2557 มีรายได้รวม 615.54 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 55.67 ล้านบาท ปี 2558 มีรายได้รวม 536.19 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 44.75 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 มีรายได้รวม 291.23 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 18.16 ล้านบาท
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 15:05:40

20-11-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 20, 2019, 5:41 pm