ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ไฟเขียวตั้งซี10 ศธ. 4 ตำแหน่ง


 

นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงหรือระดับ 10 ของศธ.ทดแทนผู้เกษียณอายุราชและแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 ราย ดังนี้

 

นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการศธ. เป็นรองปลัดศธ. นายประสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการศธ.เป็น รองปลัด.ศธ. นายประชาคม จันทรชิต ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) และนายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการศธ.เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)  ทั้งนี้ ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 16:16:38

16-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 16, 2019, 10:47 pm