ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกว่าแสนรายเฮ! ครม.ไฟเขียวปรับขึ้นเงินเดือน


 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (4 ต.ค.)เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้มีการปรับค่าจ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามมติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีการปรับค่าจ้างสำหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 43,890 บาท สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีการกำหนดอัตราเงินเดือนแบบช่วง ให้ปรับขึ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าจ้างที่ได้รับอยู่  สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างแบบขั้นให้ปรับในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมแต่ไม่เกิน 0.5 ขั้น และเนื่องจากราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐปรับฐานเงินเดือนไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ก็จะมีปรับย้อนหลังไปเช่นกัน  

ดังนั้น คนที่เป็นลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 แสนคนในรัฐวิสาหกิจ 64 แห่ง จะได้รับการปรับฐานเงินเดือน สำหรับคนที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่า 43,890 บาท ในส่วนนี้รัฐบาลตั้งใจช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ส่วนผู้ที่มีเงินเดือนสูงจะไม่ปรับให้

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ โดยให้ปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ ครส. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดให้ปรับค่าจ้างให้ลูกจ้างที่มีค่าจ้างไม่เกิน 43,890 บาท สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างแบบช่วง ให้ปรับในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมอีกไม่เกิน 2% ของค่าจ้างที่ได้รับอยู่ และสำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างแบบขั้นให้ปรับในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมแต่ไม่เกิน 0.5 ขั้น ซึ่งลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดมีอยู่จำนวน 3 แสนราย แต่ลูกจ้างที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 43,890 บาท มีอยู่จำนวน 1.9 แสนรายที่จะได้รับการปรับขึ้นแงินเดือนตาม มติครม.นี้
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 17:23:59

16-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 16, 2019, 10:26 am