ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.เห็นชอบตั้ง 'สมบูรณ์ ยินดียั่งยืน' เป็นอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


 ครม.เห็นชอบตั้ง 'สมบูรณ์ ยินดียั่งยืน' เป็นอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (4 ต.ค.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ              สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
1. นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
2. นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง                              รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
3. นายสุรพล ชามาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง                  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  
4. นายณัฐพล รังสิตพล รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
5. นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
6. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย                       สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 19:22:47

23-11-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 23, 2019, 2:19 am