ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เครดิตบูโรให้สมุกพกหนี้สินฟรีในงานอุตสาหกรรม 4.0


 


 
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ได้รับความอนุเคราห์จากกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0” เพื่อร่วมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้ดำเนินธุรกิจมีความพร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของบริบทประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
โดยวัตถุประสงค์ของงานดังกล่าวสอดคล้องกับเครดิตบูโรที่เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการมีวินัยทางการเงินเพื่อเสริมสร้างเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการก่อหนี้สินพร้อมนำ “ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่” ไปให้บริการตรวจเครดิตบูโรฟรีโดยผู้ร่วมงานจะเห็นสมุดพกด้านหนี้สินของเขา และเครดิตบูโรมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ รวมถึงการรักษาประวัติทางการเงินของตนเองให้ดีพร้อม สำหรับหน่วยงานใดสนใจให้เครดิตบูโรร่วมโครงการให้ความรู้เสริมสร้างวินัยทางการเงิน พร้อมไปให้บริการตรวจเครดิตบูโรฟรี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2643-1250 หรืออีเมล consumer@ncb.co.th

 

(ในภาพ) ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนางสาวอภัทร รังษีวงศ์ (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) พร้อมร่วมเชิญชวนประชาชนตรวจเครดิตบูโรฟรีในงาน "พลิกธุรกิจสู้ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0" ณ บริเวณบูธของเครดิตบูโร โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ต.ค. 2559 เวลา : 13:39:49

27-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555