ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมการขนส่งฯ บริการรับชำระภาษีรถ ลงทะเบียนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย ในงานคลองผดุงสุขใจฯ


 


กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก” พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี       เปลี่ยนใบอนุญาตขับรถรูปแบบพลาสติก รับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย และนิทรรศการด้านความปลอดภัยมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS ณ ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันนี้- 25 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่องาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก” เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีสถานที่แสดงและจำหน่ายสินค้า ประชาชนได้มีสถานที่เลือกสรรสินค้าที่มาจากทั่วประเทศในราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง รวมถึงจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมด้านความปลอดภัยในการเดินทางและการคมนาคมขนส่ง นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านคมนาคมขนส่ง และโครงการสำคัญต่างๆ ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศ พร้อมให้แต่ละหน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ให้บริการเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถรูปแบบพลาสติก และออกใบอนุญาตขับรถแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ และเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าเสนอราคาเพื่อประมูลเลขทะเบียนรถสวย (รถเก๋ง, รถกระบะและรถตู้) กับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งรายได้จากการประมูลจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงยังได้จัดหาผู้ประกอบการจัดจำหน่าย พ.ร.บ. ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำหน่ายอุปกรณ์ GPS และจำหน่ายกล้องติดหน้ารถในราคาย่อมเยามาให้ประชาชนเลือกซื้อ ซึ่งเพียงสองวันแรก (5-6 ตุลาคม 2559) มีประชาชนสนใจเข้ารับบริการในทุกด้านของกรมการขนส่งทางบกจำนวนทั้งสิ้น 137 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,705,915.66 บาท

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้จัดแสดงนิทรรศการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ซึ่งเป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมพฤติกรรม     การทำงานของพนักงานขับรถ ผ่านการใช้งานเครื่องบันทึกการเดินทางและเครื่องแสดงตัวตนด้วยใบขับขี่ เช่น พฤติกรรมการใช้ความเร็ว การขับรถประมาทหวาดเสียว การฝ่าฝืนกฎหมายจราจร การขาดสภาพร่างกายที่พร้อมในการขับขี่       และการขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องอีกด้วย จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก”
 
รวมทั้งเลือกซื้อสินค้าและอาหารจากชุมชนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ และร่วมสนุก          กับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันนี้ - 25 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 19.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล โดยบูธของกรมการขนส่งทางบกอยู่บริเวณ    โซน B บูธ B35-B39 ฝั่งสะพานมัฆวานรังสรรค์  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ต.ค. 2559 เวลา : 13:46:41

27-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555