ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รัฐบาลเพิ่มจุดจอดรถบัสและรถตู้ 1,600 คันบริการปชช.ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ


 


เมื่อ 18 ตุลาคม 2559   นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (คตส.) ซึ่งภายหลังเลิกประชุมได้แถลงว่าเพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเป็นหมู่คณะจำนวนมาก รัฐบาลได้มอบให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดเตรียมสถานที่จอดรถบัสและรถตู้กว่า 1,600 คัน เพื่อบริการพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ดังนี้

สถานที่จอดรถบัส - รถตู้

ที่จอดรถกรุงเทพฯ  (ภาคตะวันออก) 

- วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา กรุงเทพฯ จอดรถบัสได้ 15 คัน และรถตู้ได้ 30 คัน

- วัดวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพฯ จอดรถบัสได้ 5 คัน และรถตู้ได้ 20 คัน 

- วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จอดรถบัสได้ 10 คัน และรถตู้ได้ 30 คัน

ที่จอดรถกรุงเทพฯ  (ภาคตะวันตก/ใต้/กลาง)

 - วัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม จอดรถบัสได้ 25 คัน และรถตู้ได้ 40 คัน

- วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม จอดรถบัสได้ 40 คัน และรถตู้ ได้ 50 คัน

- วัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม จอดรถบัสได้ 10 คัน และรถตู้ได้ 20 คัน

- วัดหทัยนเรศร์ จังหวัดนครปฐม จอดรถบัสได้ 5 คัน และรถตู้ได้ 20 คัน

- วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ จอดรถบัสได้ 3 คัน และรถตู้ได้ 20 คัน

- วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จอดรถบัสได้ 5 คัน และ รถตู้ ได้ 30 คัน

 - วัดนครชื่นชุ่ม อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม จอดรถตู้ได้ 20 คัน

 - วัดปากน้ำภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ จอดรถบัสได้ 5 คัน และรถตู้ได้ 40 คัน

 - วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ จอดรถบัสได้ 10 คัน และรถตู้ได้ 30 คัน

ที่จอดรถกรุงเทพฯ  (ภาคเหนือ/อีสาน)

- วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ จอดรถบัสได้ 10 คัน และรถตู้ ได้ 30 คัน

 - วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ จอดรถบัสได้ 5 คัน จอดรถตู้ ได้ 20 คัน

 - วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จอดรถบัสได้ 5 คัน จอดรถตู้ ได้ 20 คัน

 - วัดเทวสุนทร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จอดรถบัสได้ 5 คัน จอดรถตู้ ได้ 20 คัน

 - วัดพุทธสยาม(วัดสีกัน) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ จอดรถบัสได้ 5 คัน จอดรถตู้ได้ 20 คัน

 - วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จอดรถบัสได้ 5 คัน จอดรถตู้ ได้ 20 คัน

ที่จอดรถที่พุทธมณฑล

- สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จอดรถบัสได้ 200 คัน และ รถตู้ ได้ 500 คัน

(รวมที่จอดรถบัสที่สามารถจอดได้ 363 คัน และรถตู้จอดได้ 1,260 คัน)

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะคอยอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการจอดรถบัสและรถตู้ตลอด 24 ชั่วโมง (นายอำนวย วัฒนคณิต หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ (พศ.) และคณะ โทร 08-1831-6635 นายบรรหาร เมตไตรพันธุ์ โทร 087-902-3081 นายเฉลา แท่งทอง โทร 090-441-7635 และนายมงคล หุ่นกลอย โทร 092-253-3253)
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ต.ค. 2559 เวลา : 07:46:57

19-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555