ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
HOTPOT แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นบิ๊กล็อต 10.22% ให้'อภิชัย เตชะอุบล'


 

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ฮอท พอท (HOTPOT) แจ้งว่าตามที่ได้มีรายการซื้อขายหุ้นในกระดานใหญ่ (Big Lot) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่านางสาวสกุณา บ่ายเจริญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้ขายหุ้นให้แก่นายอภิชัย เตชะอุบล จำนวน 41,500,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 10.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 


ทั้งนี้ หลังจากรายการขายหุ้น Big Lot แล้วนางสาวสกุณา จะยังคงเหลือถือหุ้นในบริษัทจำนวน 60,522,000 หุ้น คิดเป็น 14.91% จากเดิมที่ถืออยู่ 102,022,000 หุ้น คิดเป็น 25.13% 
   
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนั้นการเข้าถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แต่อย่างใด
 

บันทึกโดย : วันที่ : 19 ต.ค. 2559 เวลา : 08:49:48

19-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555