ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม.จับมือ สธ.จัดหน่วยแพทย์ดูแลประชาชน 11 จุดที่สนามหลวง


 


(20 ต.ค.59) นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานหลักทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนทั่วประเทศที่จะมาร่วมถวายสักการะจำนวนมากในวันพิธีสำคัญและวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ บูรณาการการทำงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วยหน่วยงานหลักทางการแพทย์ ร่วมจัดบริการทางการแพทย์ ประกอบด้วย สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แพทยสภา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิ ป่อเต็กตึ้ง ร่วมกตัญญู ร่มไทร สยามรวมใจ พิรุณ กูบแดง ราชพฤกษ์ หนองจอก เพื่อจัดบริการทางการแพทย์ดูแลประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะและเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการประชาชน โดยจัดหน่วยแพทย์ ปฐมพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลสนาม และทีมปรึกษาสุขภาพจิต ในจุดให้บริการทางการแพทย์ทั้งรอบๆและในสนามหลวง จำนวน 11 จุด มีผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวันไม่น้อยกว่า 300 คน สามารถให้การดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ผู้ป่วยทั่วไป ทั้งโรคทางกายและจิตใจ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประชาชนที่มาร่วมงาน มีตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทั้งโรคทางกายและจิตใจ จากข้อมูลที่ศูนย์เอราวัณรวบรวมพบว่า อาการป่วยส่วนใหญ่เป็นอาการปวดเวียนศีรษะ เป็นลม และโรคทั่วไป มีผู้ป่วยที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลเฉลี่ยวันละ 8-12 ราย ซึ่งทางการแพทย์จะเน้นการป้องกันเชิงรุก โดยมีหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่คอยเดินเข้าไปในบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น เพื่อแจกยาดม แจกแอมโมเนีย และคอยสังเกตว่าใครมีอาการที่ไม่สบาย เพื่อเข้าไปให้ความดูแลอย่างทันท่วงที ในส่วนของอาหารและน้ำดื่ม ที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาแจกจ่ายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่กองอำนวยการร่วมสนามหลวง เพื่อจะได้จัดสรรอาหารให้เพียงพอแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาหารเหลือหรือตกค้างจนเกิดการเน่าเสีย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการทำงานและปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

ด้านรองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นการทำงานสำคัญร่วมกันเหมือนทุกครั้ง เช่น งานปั่นเพื่อพ่อ งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช            ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข จะให้การดูแลประชาชนที่มาร่วมงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 
 

LastUpdate 20/10/2559 17:46:09 โดย : Admin

26-04-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555