ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สศก. เร่งเครื่องขับเคลื่อน Agri - Mapระดมทีมสำรวจต้นทุน เดินสายพ.ย.นี้


 


สศก. เร่งเครื่องขับเคลื่อน Agri - Map ระดมทีมสำรวจต้นทุน เจาะลึกทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เดินสายพฤศจิกายนนี้

 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทีมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมลงสนามทั่วประเทศเดือนพฤศจิกายนนี้  มั่นใจได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร และต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่เหมาะสม และไม่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์ ช่วยเกษตรกรตัดสินใจปรับเปลี่ยนการผลิตตามโครงการของรัฐบาล

นายคมสัน  จำรูญพงษ์  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจง  “การสำรวจต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม”  เมื่อวันศุกร์ที่  21 ตุลาคม ที่ผ่านมาว่า สศก.  กำลังดำเนินการจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร โดยเลือกจากสินค้าเกษตรสำคัญ 4 ชนิด (Top  4)  ของแต่ละจังหวัด เช่น ข้าวนาปี  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  เป็นต้น  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำมาสนับสนุนตัดสินใจการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ตามโครงสร้าง Agri – Map  

ในการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมนั้น สศก. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งที่ผ่าน มา สศก.ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลมาโดยตลอด  และในเดือนพฤศจิกายนนี้ สศก. มีแผนดำเนินงานลงพื้นที่ทั่วประเทศ สำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่ไม่เหมาะสม  (N)  เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้เกษตรกรตัดสินใจปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ การสำรวจดังกล่าว  จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12  ที่ผ่านการอบรม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนามในหลายจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะได้รับทราบถึงผลการสำรวจภายในเดือนธันวาคมนี้     สศก. จึงขอความร่วมมือ และขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ มา ณ โอกาสนี้
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 พ.ย. 2559 เวลา : 14:12:30

21-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 21, 2020, 10:37 am