ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลาดหลักทรัพย์ฯพร้อมให้บริการระบบ FundConnext ขยายช่องทางเข้าถึงกองทุนรวม มี.ค. 2560


 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือภาคตลาดทุนเตรียมความพร้อมระบบ FundConnext ซึ่งเป็นระบบงานกลางสำหรับจัดจำหน่ายกองทุนรวม เพื่อขยายช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนรวมได้สะดวก มีประสิทธิภาพ และมีทางเลือกหลากหลาย ตอกย้ำบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการวางโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน ในระดับประเทศ โดยมีผู้ประกอบการในธุรกิจกองทุนรวม 43 แห่งตอบรับใช้ระบบ คาดว่าจะเริ่มให้บริการในเดือนมีนาคม 2560

 
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมได้สะดวก มีประสิทธิภาพ และมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการในธุรกิจกองทุนรวมกว่า 43 แห่งให้การตอบรับระบบ FundConnext เป็นอย่างดี ระบบ FundConnext เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านตลาดทุนระดับประเทศที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการในตลาดการเงินสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีช่องทางในการเสนอนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกแบบระบบ FundConnext   ให้เป็นระบบเปิด (open architecture) สามารถเชื่อมต่อได้และเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลดีให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติตลอดกระบวนการ และสามารถนำไปใช้ต่อยอดพัฒนาบริการอื่นได้อย่างคล่องตัว

 
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ระบบงานกลางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาขึ้นเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของการพัฒนาตลาดทุนไทย เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับอุตสาหกรรมกองทุนรวม ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการสูงถึง 4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 30% ของ GDP โดยระบบงานกลางนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบธุรกิจ และสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งลดภาระด้านระบบปฏิบัติการของบริษัทจัดการลงทุน และนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ทำให้บริษัทจัดการลงทุน สามารถมุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ขณะที่นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนก็จะสามารถเน้นการบริการให้คำแนะนำการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ”
 

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า ความต้องการบริการทางการเงินของประชาชนมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น โดยปัจจุบัน แม้ผู้ลงทุนจะคำนึงถึงคุณภาพของกองทุนรวม ต้องการคำแนะนำการลงทุนที่ตรงกับความต้องการ และต้องการเข้าถึงกองทุนรวมได้โดยสะดวก  แต่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากจะกลายเป็นโอกาสและเป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมเหล่านี้ไปมอบให้ผู้ลงทุนใช้วางแผนลงทุน ใช้ตัดสินใจลงทุน และใช้ติดตามผลการลงทุนของแต่ละคนได้ในที่สุด นวัตกรรมใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังพัฒนาขึ้นมานี้ เป็นผลมาจากความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันของภาคธุรกิจกองทุนอย่างที่ไม่เคยมีประเทศใดเคยทำได้สำเร็จมาก่อน เป็นการมองการณ์ไกลที่มีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมทุกภาคส่วน และจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินได้ในที่สุด โดยในช่วงเริ่มต้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบด้วยการเพิ่มช่องทางเข้าถึงการลงทุนให้มากขึ้นจากปัจจุบัน ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยในระดับภูมิภาคอีกด้วย

 
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการในธุรกิจกองทุนรวมกว่า 43 แห่งได้แจ้งความประสงค์ใช้ระบบ FundConnext ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย (1) บริษัทจัดการลงทุน 19 แห่ง (2) บริษัทหลักทรัพย์ 14 แห่ง (3) ธนาคาร 5 แห่ง (4) บริษัทประกันชีวิต 2 แห่ง และ (5) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 3 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน จากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์จะใช้ระบบงาน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ วางแผนการทดสอบระบบร่วมกับผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ก่อนที่จะเริ่มให้บริการในเดือนมีนาคม 2560

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 พ.ย. 2559 เวลา : 17:13:56

21-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 21, 2020, 10:51 am