ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ฝนยังตกชุก ส่งผลระดับน้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงขึ้น


พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังมีฝนตกชุก ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงเพิ่มสูงขึ้น กรมชลประทาน ใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาผันน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเต็มศักยภาพ  เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พบว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ อำเภอเมือง นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,390 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ยังคงมีน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น กรมชลประทาน ได้ควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  โดยการกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อหน่วงและชะลอน้ำไว้ พร้อมกับผันน้ำเข้าคลองฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เต็มศักยภาพ 

 

สำหรับพื้นที่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ได้รับผลกระทบมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม ในบริเวณอ.อินทร์บุรี .เมือง .พรหมบุรี .สิงห์บุรี , .ป่าโมก .อ่างทอง , คลองโผงเผง คลองบางบาล แม่น้ำน้อย     .เสนา .ผักไห่ .พระนครศรีอยุธยา กรมชลประทาน ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ในพื้นที่ชุมชน พร้อมกับเสริมคันดินเล็กในจุดเสี่ยง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  


LastUpdate 09/10/2560 10:24:28 โดย : Admin

06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 1:59 am