ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กอร.พระราชพิธีฯ แจ้งการเตรียมความพร้อมจุดบริการอาหาร น้ำดื่ม สุขา และสถานที่พักค้าง รองรับประชาชน


กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) แถลงเรื่องการอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าชมการซ้อมริ้วขบวนพระราชอิสริยยศเสมือนจริงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมี นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมให้ข้อมูล

นายวันชัย  ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชน ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ว่า กทม. จัดจุดประกอบเลี้ยงอาหารไว้จำนวน 22 จุด สามารถประกอบอาหารได้ราว 1.5 ล้านกล่องต่อวัน และจุดบริการแจกจ่ายอาหารจำนวน 119 จุด รอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะเพียงพอต่อประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กทม. ยังได้จัดจุดบริการทางการแพทย์จำนวน 34 จุด รอบพื้นที่ท้องสนามหลวง ซึ่งจุดดังกล่าวมีบริการแจกจ่ายอาหารรวมทั้งน้ำดื่ม ซึ่ง กทม. ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนจำนวนกว่า 2 ล้านขวด คาดว่าจะเพียงพอแจกจ่ายประชาชนเช่นกัน ในส่วนของสุขาและรถสุขานั้น กทม. ได้จัดรถสุขาไว้จำนวน 70 คัน ตู้สุขา 150 ตู้ และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียน วัด และสถานที่จากเอกชนแล้วกว่า 65 แห่ง รวมห้องสุขาที่สามารถให้บริการประชาชนได้จำนวน 5,500 ห้อง โดยโรงเรียน วัด และสถานที่จากเอกชนที่ให้ความอนุเคราะห์ห้องสุขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดเป็นสัญลักษณ์ไว้ให้ประชาชนทราบ

นอกจากนี้ กทม. ยังได้จัดที่พักค้างพักคอยสำหรับประชาชนระหว่างวันที่ 23 – 26 ตุลาคม โดยขอความร่วมมือจากวัด โรงเรียนรัฐและเอกชน จำนวน 164 แห่ง สามารถรองรับประชาชนได้จำนวน 27,210 คน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กทม. 1555 และ www.prbangkok.com/kingrama9/


บันทึกโดย : วันที่ : 23 ต.ค. 2560 เวลา : 11:39:45

22-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 22, 2019, 4:37 am