ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรุงเทพโพลล์ เปิดผลสำรวจโพลล์ "โค้งสุดท้าย ส.ส.แบบไหน คนไทยจะเลือก"


ประชาชน 96.9% ยืนยันจะออกไปสิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้

55.9 % จะตัดสินจากนโยบายที่ใช้ในการหาเสียง

39.7% จะดูจากความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์

39.3% ดูจากผลงานในอดีต

 
จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไปกรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “โค้งสุดท้ายส.ส.แบบไหนคนไทยจะเลือก”โดยเก็บข้อมูลประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,794 คน พบว่า

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 96.9 ระบุว่าตั้งใจว่าจะไปเลือกตั้ง มีเพียงร้อยละ 1.6 เท่านั้นที่ระบุว่า ตั้งใจว่าจะไม่ไป ที่เหลือร้อยละ 1.5 ระบุว่ายังไม่แน่ใจ

สำหรับปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง/ส.ส. เข้ามาบริหารประเทศนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.9 ระบุว่าตัดสินจากนโยบายที่ใช้ในการหาเสียง รองลงมาร้อยละ 39.7ระบุว่าดูจากความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์ก้าวไกล ร้อยละ 39.3 ระบุว่าดูจากผลงานในอดีต ร้อยละ 38.7 ระบุว่าต้องไม่มีประวัติด่างพร้อยด้านการทุจริต และร้อยละ 35.9 ระบุว่าเป็นคนทำงานช่วยเหลือชุมชนแก้ปัญหาชุมชน

1. ความเห็นต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส. ในวันที่24  มี.ค. 62
 
ตั้งใจว่าจะไป  96.9%
 
ตั้งใจว่าจะไม่ไป
 
โดยให้เหตุผลว่า เรียน ทำงาน ติดธุระ 0.8%
ไม่มีใครน่าสนใจ 0.2%
เบื่อหน่ายการเมือง 0.1%
เลือกไปก็ไม่เห็นทำประโยชน์ให้เลย  0.1%
อื่นๆ           0.4%
 
ไม่แน่ใจ 1.5%


2. ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง/ส.ส. เข้ามาบริหารประเทศ

นโยบายที่ใช้ในการหาเสียง  55.9%
 
มีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ก้าวไกล 39.7%
 
ดูจากผลงานในอดีต 39.3%
 
ไม่มีประวัติด่างพร้อยด้านการทุจริต 38.7%
 
ทำงานช่วยเหลือชุมชน แก้ปัญหาชุมชน 35.9%
 
การเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี  26.6%
 
คนรุ่นใหม่ไฟแรง  21.3%
 
ส.ส. เก่า เป็นคนในพื้นที่ 20.5%
 
พรรคการเมืองใหญ่ 10.4%
 
คนดังมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก 4.3% 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 มี.ค. 2562 เวลา : 10:28:10

22-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 22, 2019, 4:37 am