แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
ผู้ว่านครพนม นำทัพตะลุยกรุงเทพฯ จัดโรดโชว์ "เที่ยวสนุก มีทุกสีสัน" ชวนเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก


จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม นำทัพโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตะลุยกรุงเทพฯ จัดโรดโชว์เที่ยวสนุก มีทุกสีสันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ

   

 

ชวนเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก” (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)  รุกตลาดดึงนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ  ย้ำชูจุดเด่นสามแดนดิน ถิ่นนาคาเป็นแหล่งเรียนรู้อารยธรรมสกลนคร’-เมือง 3 ธรรม  นครพนม’- เมือง 3 ที่สุด และมุกดาหาร’- เมือง 3 ภู   พร้อมชวนเที่ยว-ช้อป กับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่มีสีสันในแบบฉบับอีสานจากสกลนคร นครพนม มุกดาหาร  เติมเต็มด้วย Unseen แหล่งท่องเที่ยวเมืองสนุก สีสันแห่งความสุขที่เที่ยวได้ทั้งปี  

 

 

 

นายสมชาย วิทย์ดํารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวในพิธีเปิดงาน เที่ยวสนุก มีทุกสีสัน ว่ากลุ่มจังหวัดสนุกเป็นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร () นครพนม () และมุกดาหาร (+สระอุ)  กลายเป็นชื่อของกลุ่มจังหวัดสนุก  โดยแต่ละจังหวัดมีความโดดเด่นในแหล่งเรียนรู้อารยธรรม อาทิ จังหวัดสกลนคร-เมือง 3 ธรรม ได้แก่ ธรรมะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ  จังหวัดนครพนม-เมือง 3 ที่สุด ได้แก่ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดกับพระธาตุพนม  สวยที่สุดคือสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3  งามที่สุดด้วยทิวทัศน์ริมฝั่งโขง และจังหวัดมุกดาหาร-เมือง 3 ภู ได้แก่ ภูผาเทิบ ภูมโนรมย์ และบ้านภู   ปีนี้กลุ่มจังหวัดสนุกได้จัดเตรียมสีสันตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 

 

 

 

นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม กล่าวถึงกลุ่มจังหวัดสนุก” (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีภูมิศาสตร์และวิถีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน รวมถึงความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงความเป็นอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน ที่มีอาณาเขตติดต่อกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และต่อเนื่องไปถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ซึ่งสามารถหล่อหลอมให้เป็นรากฐานก่อให้เกิดสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีสีสันและชีวิตชีวาตามแบบฉบับชาวอีสาน แตกต่างจากกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ของไทย ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมและพิธีกรรม ความเชื่อในรูปแบบ ฮีต 12 ครอง 14 ความหลากหลายของชาติพันธุ์ถึง 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ การกราบขอพรพระธาตุประจำวันเกิด ทั้งหมดล้วนมีศักยภาพที่จะพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมาย จากแนวคิดนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก โดยนำเรื่องราวการเล่าขานเรื่องราวของชุมชนในพื้นที่ อันได้แก่ ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระธาตุ พญานาค ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ ทิวทัศน์ความงามของริมฝั่งแม่น้ำโขง ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่คู่กับชุมชนให้เกิดความสนใจและเดินทางท่องเที่ยวท่องเที่ยว 

  

 

 

นายสมชาย ผู้ว่าฯ นครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มจังหวัดสนุกเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมหลากหลาย มีศักยภาพในการเติบโตสู่เวทีอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยการส่งเสริมยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 4 ประเทศ (ไทยลาวเวียดนาม - จีน) ความพร้อมของกลุ่มจังหวัดสนุกของเรามี 2 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยานสกลนคร และท่าอากาศยานนครพนม ซึ่งเป็นท่าอากาศยานศุลกากร และเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ สามารถเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงไปสู่เวียดนามและจีนทางตอนใต้  เรามีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 แห่ง ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร-สะหวันเขต) เป็นสะพานบนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เชื่อมโยงไปยัง สปป.ลาว ที่มีศักยภาพด้านการค้าสูง และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (นครพนม-คำม่วน) อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจใหม่ เป็นสะพานที่มีมูลค่าการค้าผ่านสูงที่สุด ในทุกด่านพรมแดนภาคอีสาน  สะพานนี้เชื่อมต่อเข้าสู่ สปป.ลาวที่แขวงคำม่วน ซึ่งเป็นแขวงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากที่สุดแขวงหนึ่งของลาว เป็นพื้นที่ดึงดูดชาวจีนมาทำเหมืองขุดแร่อย่างมากมาย และเราได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ซึ่งแผนในการรุกตลาดสู่อาเซียนนั้นจะเป็นก้าวสำคัญของทางจังหวัดสนุก  

 

  

ภายในพิธีเปิดงานยังเติมสีสันของงานด้วย 2 ดาราสุดฮ๊อต ขวัญใจแดนดินถิ่นนาคา  แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ และดาราหน้าใส ขวัญใจวัยรุ่น  เก้า จิรายุ ละอองมณี ที่มาตอกย้ำชื่อเสียงของกลุ่มจังหวัดสนุกทางด้านความเชื่อความศรัทธาในเรื่องพญานาค และศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นแดนดิน ถิ่นนาคามีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์  แต้ว ณฐพร กล่าวถึงความประทับใจและความศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนม ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของชาวอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งได้มีโอกาสกราบขอพรพระธาตุเรณูนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ด้วย  ด้าน เก้า จิรายุ เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวสัมผัสกับดินแดนอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ในช่วงหน้าหนาวนี้ กับกิจกรรมชิล ชิล ท่องเที่ยวธรรมชาติ ล่องเรือ ปั่นจักรยานชมทิวทัศน์ความงามของริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่ต้องไปสัมผัสสักครั้ง

 

 

นายสมชาย ผู้ว่าฯ นครพนม  กล่าวทิ้งท้ายถึงหนึ่งในยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดสนุก ก็คือ การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน และชื่นชมกับความร่วมมือและการเอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุกของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  วัฒนธรรมจังหวัด  พัฒนาชุมชนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ ขอขอบคุณ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุกอย่างบูรณาการ  ส่งเสริมและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจและเกิดเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว ขึ้นอย่างมีมูลค่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสนใจเดินทางมาเยี่ยมเยือนกลุ่มจังหวัดสนุกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมขอเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างชาติมาใช้เวลาช่วงวันหยุดใกล้ปีใหม่ เที่ยวหนาวนี้ ที่กลุ่มจังหวัดสนุกรับปี 2561 ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 พ.ย. 2560 เวลา : 13:24:55

13-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555