คุณภาพชีวิต
 

กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center, NPGRC) ครั้งที่ 1/2565 เน้นความสำคัญของหน่วยงานเครือข่าย และการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติที่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมพืชระหว่างหน่วยงานใน NPGRC สู่การนำไปใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของการอนุรักษ์
อ่านต่อ..
 
 

สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ภาคใต้ จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค สร้างความร่วมมือกับภาครัฐในการรณรงค์และทำงานคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมตั้งเป้าหมายขยายงานเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ มีระบบเตือนภัยที่รวดเร็ว ร่วมฟ้องคดีกับผู้บริโภค และขยายพื้นที่การคุ้มครองสิทธิด้วยการสร้างกลไกองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่ 14 จังหวัดภาคใต้
อ่านต่อ..
 
 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนน้ำ (Water fund) จากการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ (หมวดที่ 4) ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
อ่านต่อ..
 
อ่านข่าว คุณภาพชีวิตทั้งหมด คลิก
การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
 

กอนช. พร้อมรับมือฤดูฝน ปี 65 ลงพื้นที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย Kick Off จ.สุราษฎร์ธานี เตรียมจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ย้ำข้อสั่งการ "พลเอก ประวิตร" ให้ทุกหน่วยงานพร้อมรับสถานการณ์ ลดผลกระทบและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
อ่านต่อ..
 
 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยภาพปรากฏการณ์ "ดวงจันทร์บังดาวศุกร์" บันทึกผ่านกล้องโทรทรรศน์ ช่วงเช้าวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ หอดูดาวเฉลิมพระ เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อ่านต่อ..
 
 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยไทยมีมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองโรคฝีดาษวานรในผู้เดินทางจากประเทศเฝ้าระวัง ผลตรวจเชื้อของผู้ป่วยสงสัยยังไม่พบฝีดาษวานร แต่เป็นเชื้อเริม เตรียมการรับมือโดยส่งวัคซีนฝีดาษคนที่องค์การเภสัชกรรมแช่แข็งรักษาไว้กว่า 40 ปี ตรวจสอบคุณภาพที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อ่านต่อ..
 
อ่านข่าว การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุขทั้งหมด คลิก

ซีเอสอาร์-เอชอาร์
 

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ว่า "มิซุ โตะ อิคิรุ" หรือ "การอยู่ร่วมกับน้ำ" โดยล่าสุด บริษัทฯ สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในการพัฒนาระบบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ มูลค่ารวม 400,000 บาท ให้แก่เด็กนักเรียนชาวเขาและบุคลากรในโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
อ่านต่อ..
 
 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมสนับสนุนการระดมทุนก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปี 2558 จนกระทั่งการก่อสร้างสำเร็จ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น โดยประมาณ 9,436,200 บาท นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ธนาคาร และโรงพยาบาลยังต้องระดมทุนอีกจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ใช้ในห้องผ่าตัด โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 800 026 4395 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
อ่านต่อ..
 
 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เดินหน้าโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน "อมก๋อยโมเดล" ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ หวัง "สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ" ถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี สนับสนุนเงินทุน และการตลาด มุ่งส่งเสริมการผลิตเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ..
 
อ่านข่าว ซีเอสอาร์-เอชอาร์ทั้งหมด คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายธีรุตน์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ที่มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ถวาย "พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย" มาประดิษฐาน ณ วัดเมืองยะลา จังหวัดยะลา
อ่านต่อ..
 
 

คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลทำงานผ่าน 30 ล้านชั่วโมงคนโดยปราศจากอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียเวลาทำงานให้กับผู้รับเหมาโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) และรณรงค์ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานระหว่างงานก่อสร้าง โดยมีผู้บริหารจาก บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ปิโตรแฟค เซาท์อีสท์เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด และตัวแทนจาก บริษัท ไซเพ็ม สิงคโปร์ พีทีอี. แอลทีดี. รับมอบ ณ ห้องโถงสำนักงานโครงการฯ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
อ่านต่อ..
 
 

กสทช.พิจารณาเห็นว่าปัจจุบันปัญหาแก๊ง Call Center หลอกลวง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ก่อให้เกิดความรำคาญและความเสียหายอื่นๆ รวมทั้งเสียทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเร่งออกมาตรการใหม่คือ SCAM Alert ที่เป็นการรวบรวมตัวอย่างการฉัอโกงผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการแก้ไขเฉพาะหน้า และหน่วยงานที่ต้องติดต่อเพื่อตรวจสอบ หรือขอความช่วยเหลือ หรือร้องเรียน เพื่อสื่อสารกับประชาชนอย่างเร่งด่วน
อ่านต่อ..
 
อ่านข่าว ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิก

29-05-2022
เบรกกิ้งนิวส์
1. ตลาดหุ้น ปิดตลาดวันนี้ บวก 5.02 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,639 จุด

2. ประกาศ กปน.: 31 พ.ค. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล โรงงานผลิตน้ำธนบุรี

3. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า บวก 1.09 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,634 จุด

4. ประกาศ กปน.: ด่วน!!! คืนวันพรุ่งนี้ 27 พ.ค. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนสีลม

5. ทองคำนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน บวก 1.3 ดอลลาร์ เงินดอลลาร์อ่อนค่าหนุนราคาทอง

6. ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน พุ่งขึ้น 516.91 จุด ขานรับผลประกอบการบริษัทค้าปลีกแข็งแกร่ง

7. ตลาดหุ้น เปิด บวก 9.38 จุด ดัชนี 1,643 จุด

8. ร่องมรสุมพาดผ่าน ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น 40% ของพื้นที่ รวมกทม. เว้น ภาคเหนือ-กลาง 30%

9. ทอง เปิดตลาด "คงที่" ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450 บาท

10. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 27 พ.ค.65 รวม 4,837 ราย เสียชีวิต 29 ราย

11. ค่าเงินบาท เปิดตลาด ทรงตัวที่ 34.20 บาท/ดอลลาร์

12. ประกาศ กปน.: 30 พ.ค. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนพระรามที่ 2

13. ตลาดหุ้นปิดวันนี้ บวก 8.55 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,634 จุด

14. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า บวก 6.59 จุด ดัชนีที่ 1,631.77 จุด

15. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน ร่วง 19.1 เหรียญ เหตุดอลลาร์แข็งค่า

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2022, 1:28 pm