แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
บขส. รับคืนตั๋วโดยสารเดินทางระหว่างวันที่ 8 - 18 เมษายน 2564 ไม่หักค่าธรรมเนียม


บริษัท ขนส่ง จำกัด รับคืนตั๋วโดยสารเดินทางระหว่างวันที่ 8 - 18 เมษายน 2564 ไม่หักค่าธรรมเนียม พร้อมเน้นย้ำตรวจเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ตลอดการเดินทาง มั่นใจสงกรานต์นี้เดินทางกับ บขส. ปลอดภัย

 
นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม บขส. จึงได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความประสงค์งดการเดินทางในระหว่างวันที่ 8 - 18 เมษายน 2564 สามารถคืนตั๋วโดยสาร บขส. ได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทางได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ“เราชนะ” และโครงการ “ม33เรารักกัน” ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
 
สำหรับยอดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 มีผู้ใช้บริการจองตั๋ว บขส. เดินทางล่วงหน้า ในวันที่ 10 เมษายน 2564 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.46 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด โดยเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ กรุงเทพฯ - สกลนคร และกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ส่วนยอดการคืนตั๋วโดยสาร ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 มีผู้โดยสารคืนตั๋วโดยสาร จำนวน 738 คน จากยอดจองตั๋วล่วงหน้า 26,582 ที่นั่ง ได้แก่ ภาคเหนือ จำนวน 214 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 394 คน และภาคใต้ จำนวน 130 คน 
 
นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ บขส. ให้เพิ่มการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง และบนรถโดยสารตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่งและบนรถโดยสารตลอดเวลา รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการ อย่างไรก็ดีในการเดินทางข้ามจังหวัดขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศของแต่ละจังหวัดก่อนออกเดินทางด้วย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 เม.ย. 2564 เวลา : 17:59:22

14-04-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555