สุขภาพ
ไฟเซอร์ คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2554 จากหอการค้าไทย


 บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้วิจัยและผลิต  ชีวเวชภัณฑ์ในประเทศไทย โดยเป็นผู้จัดหายาคุณภาพที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกันโรคทั้งสำหรับคนและสัตว์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2554 ในฐานะองค์กรตัวอย่างด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตั้งอยู่บนความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย เป็น       ผู้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ให้กับนายมนู สว่างแจ้ง ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดไชน่า (ซ้าย)
            รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรเป็นตัวอย่างด้าน    การดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 10 ประการ ได้แก่ 1) การให้ความเป็นธรรม แก่ผู้เกี่ยวข้อง 2) ความโปร่งใส 3) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า 4) ความซื่อสัตย์สุจริต 5) กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 6) กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 7) การส่งเสริมบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 8) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคล 9) การลดความเสี่ยงของกิจการ และ 10) การส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร โดยบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 14 องค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 เม.ย. 2555 เวลา : 04:49:27
30-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 30, 2020, 12:32 pm