เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ตอนที่ 3 : กระบวนการและปัจจัยในการวิเคราะห์สินเชื่อ.....อย่างเป็นมาตรฐาน


จากที่ผมได้กล่าวมาในบทความ 2 ครั้งก่อน ในครั้งนี้ผมอยากเสนอให้ท่านผู้อ่านได้เห็นว่า กระบวนการและปัจจัยในการวิเคราะห์สินเชื่ออย่างเป็นมาตรฐานนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง เหตุที่ต้องนำมานำเสนอก็เพื่อให้ท่านที่สนใจ ท่านที่กำลังวางแผนการลงทุน วางแผนขยายธุรกิจ และท่านที่กำลังจะไปยื่นขอสินเชื่อได้รู้ว่า สถาบันการเงินเขาจะดูอะไร เขาใช้ปัจจัยอะไรในการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อตัดสินใจว่าจะให้-ไม่ให้ อนุมัติ-ไม่อนุมัติ ภาพที่ผมนำมาแสดงนั้นเป็นภาพที่เครดิตบูโร ได้นำไปเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เมื่อครั้งเกิดวิกฤตการณ์แฮมเบอเกอร์ แล้วเกิดปรากฏการณ์ “เงินกู้อนุมัติยาก” สถาบันการเงินในขณะนั้นถูกกล่าวหาว่า“ไม่ปล่อยกู้” ภาพเป็นอย่างนี้ครับ ท่านผู้อ่านลองพิจารณา

หลักการที่สำคัญคือ ความสามารถในการหารายได้-ความสามารถในการชำระหนี้ คือทำให้คนที่จะให้กู้มั่นใจว่าเราที่เป็นคนมายื่นคำขอเงินกู้มีรายได้ มีกระแสเงินสด มีแหล่งของเงินที่จะมาชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาได้อย่างแน่นอน ประการที่สองคือ เราที่เป็นคนมายื่นคำขอเงินกู้ควรต้องมีประวัติการก่อหนี้ การชำระหนี้ในอดีตที่เรียบร้อยพอประมาณกล่าวคือ ควรมีลักษณะ “ใช้ครบ-ใช้ตรง”ไม่ผิดนัดชำระหนี้ หรือที่เรียกว่ามีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ ประการที่สามคือเรื่องของหลักประกันทั้งคุณภาพและราคา ท้ายที่สุดสถาบันการเงินก็จะนำเอาปัจจัยสภาพแวดล้อมมาพิจารณาประกอบดังภาพ

ที่ผ่านมา เราลองคิดดูนะครับว่าเราถูกสอนสั่งว่า จะทำการสิ่งใด ต้องรู้เขา-รู้เรา รบร้อยครั้ง-ชนะร้อยครา แต่เวลาไปยื่นขอเงินกู้ กลับไม่เคยเห็นประวัติตัวเองที่อยู่ในมือของสถาบันการเงินใช่หรือไม่ แล้วจะเอาอะไรไปตอบเขาเวลาเขาถาม เช่น เคยค้างชำระในอดีตใช่หรือไม่ หรือทำไมมีการก่อหนี้หลายบัญชี หรือทำไมมีบัตรเครดิตมากมาย......รายงานประวัติการก่อหนี้ ประวัติการชำระหนี้ มีอยู่ครับเรียกว่ารายงานเครดิตบูโร ทุกท่านไปหามาดูนะครับ..รับรองกระจ่างครับ

                                                                                                                                                                               สุรพล โอภาสเสถียร
                                                                                                                                                                                   ผู้จัดการใหญ่
                                                                                                                                                                 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด


LastUpdate 10/07/2555 21:36:11 โดย : Admin
15-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 15, 2020, 11:55 pm