เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รายงาน : ค่าแรง 300 บาท...ปัจจัยเสี่ยง SME


การยืนยันที่จะปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300  บาท ทั่วประเทศ  ในอีก 70  จังหวัดที่เหลือของไทยในวันที่  1  มกราคมปีหน้าของรัฐบาล ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดคำถามกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น   โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME

โดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลนั้นมีขึ้น เพื่อเปลี่ยนสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว ที่ผ่านมาแม้จะมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยพยายามวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการดำเนินนโยบายโดยยึดหลักประชานิยม แต่ขอยืนยันว่ารัฐบาลมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น  

ดังจะเห็นได้จากการรับจำนำข้าว ที่ส่งผลให้ราคาข้าวของไทยเพิ่มขึ้น และสามารถส่งออกได้ในราคาที่ดีที่สุด หรือการขึ้นค่าแรง ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งทำให้คนกลุ่มนี้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจับจ่ายและบริโภคให้เพิ่มขึ้น ซึ่งในระยะยาวจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโต รวมทั้งสร้างรายได้ให้รัฐผ่านภาษีทางอ้อมต่างๆ อีกด้วย


ขณะที่  นางวรีมน  นิยมไทย  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์  ยอมรับว่าความเสี่ยงของลูกค้าเอสเอ็มอี จะมีมากขึ้นในบางอุตสาหกรรม จากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ ชะลอตัวลง และในปีหน้าผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300  บาท

ส่วนการรับมือของภาคเอกชน  นายทวีกิจ  จตุรเจริญคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  กล่าวว่า กกร.จะส่งหนังสือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ให้ตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐกับเอกชน ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทบทวนรายละเอียดของ 27 มาตรการช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถเอกชนที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยกำหนดเวลาพิจารณาร่วมกันภายใน 30 วัน ก่อนนำเรื่องการขึ้นค่าแรง 300 บาททั่วประเทศเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.เพื่อประกาศใช้ต่อไป

นายธนิต โสรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)

ส่วน นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บอกว่า วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้  สภาอุตสาหกรรมฯจะประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาทางออกเรื่องค่าแรง 300 บาทในแต่ละพื้นที่ โดยจะรับฟังความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกัน เพราะการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมนั้นอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในแต่ละพื้นที่ 

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300  บาท  แม้จะส่งผลดีต่อผู้ที่ใช้แรงงาน แต่การปรับขึ้นค่าแรงในอัตราก้าวกระโดด  ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ดังนั้นหากรัฐบาลไม่มีแผนรองรับ  ความหวังดีที่จะเพิ่มรายได้ให้ผู้ใช้แรงงาน อาจจะทำให้เกิดการปิดกิจการและการตกงานที่มากขึ้น


LastUpdate 10/11/2555 19:14:58 โดย : Admin
02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 3:25 pm