เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ค่าแรง 300 บาท รอยร้าวสมาชิก ส.อ.ท.
การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300  บาท  ในต้นปีหน้า   ได้กลายเป็นจุดแตกหักของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท.  ที่ไม่พอใจกับการดำเนินบทบาทของนายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล   ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โดยสมาชิกจำนวน 139  เสียง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมด 182 เสียง ได้ลงมติปลดนายพยุงศักดิ์  ออกจากตำแหน่ง   และมีมติแต่งตั้งให้นายสันติ  วิลาสศักดานนท์ รักษาการแทน  

 สำหรับความไม่พอใจสมาชิกส.อ.ท.  นอกจากจะมาจากเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำแล้ว   สมาชิกส่วนใหญ่ ยังมองว่า การบริหารงานของประธานส.อ.ท.  ยังคล้อยตามนโยบายรัฐบาลมากไป จนสร้างความเดือดร้อนให้กลุ่มสมาชิกในวงกว้าง

ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผอ.การวิจัยการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ)  มองปัญหาที่เกิดขึ้นในส.อ.ท. ว่า  เป็นผลมาจากความไม่พอใจกับบทบาทการผลักดันการคัดค้านการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท    เนื่องจากประธานส.อ.ท.ไม่ได้ออกมาแสดงบทบาทในการคัดค้านการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันผู้บริหารส.อ.ท.บางส่วนก็มีธุรกิจซึ่งต้องใช้แรงงานแบบเข้มข้น ทำให้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างอย่างมาก ส่งผลให้ผู้บริหารและสมาชิกส.อ.ท.เกิดความไม่พอใจในการทำงานของนายพยุงศักดิ์

แต่ก็ต้องยอมรับว่า  การคัดค้านการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท  ในเวลานี้ถือว่า สายเกินไปแล้วเพราะรัฐบาลคงไม่ยกเลิกนโยบายนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากได้มีมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบให้นำประกาศของคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างเป็นวันละ 300 บาทใน 70 จังหวัดไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วและเหลือเวลาเพียงกว่า 1 เดือนเท่านั้นก็จะถึงวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ปรับขึ้นค่าจ้าง

ดังนั้นสิ่งที่ส.อ.ท.ควรเร่งทำในเวลานี้   ควรเร่งคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 3 ฝ่ายเพื่อเร่งศึกษาผลกระทบและวางมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีใน 29 จังหวัดที่อัตราค่าจ้างมีการปรับเพิ่มแบบก้าวกระโดด และควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเน้นธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10-200 คนโดยส.อ.ท.ควรผลักดันให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือภายในเดือนธ.ค.นี้เพื่อให้ทันกับการปรับขึ้นค่าจ้างในวันที่ 1 มกราคมปีหน้า

ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการ จะต้องมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นในปีหน้าแล้ว   ต้นทุนด้านพลังงาน  ราคาก๊าซ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก็ต้องยอมรับว่า  มีโอกาสสูงมากที่จะปรับขึ้นอีกในปีหน้า  ตามนโยบายของรัฐบาล   ดังนั้นการรวมพลังของสมาชิกส.อ.ท.  จึงจะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรอง  เพื่อลดผลกระทบด้านต้นทุนการผลิตที่จะเพิ่มขึ้น  


LastUpdate 05/12/2555 17:00:25 โดย : Admin
04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 5:15 pm