เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รับมือปรับราคา LPG ก.พ.56


ในที่สุดกระทรวงพลังงานก็ประกาศปรับโครงสร้างราคาพลังงานในประเทศ  เริ่มจากก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน และขนส่ง ก่อนเป็นอันดับแรก  โดยจะดีเดย์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2556 เป็นต้นไป   ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  พงษ์ศักดิ์   รักตพงศ์ไพศาล  จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในเดือนธันวาคมนี้   ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน   จะมีการเสนอขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) และก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี)  
 

การปรับโครงสร้างราคาแอลพีจี  จะเสนอให้ กพช. กำหนดเป็นมาตรการว่า  ต้องมีการทยอยปรับขึ้นราคาในปี 2556  เป็นรายเดือน เดือนละ 50 สตางค์ (สต.) ต่อกิโลกรัม (กก.) หรือ ตลอดปีหน้าจะมีการปรับขึ้นราคาแอลพีจี รวม 6 บาทต่อ กก.  ทั้งในส่วนของภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง  ที่ต้องปรับขึ้นราคาไปพร้อมๆ กัน 

ทำให้ราคาก๊าซLPG ภาคครัวเรือนปรับขึ้นไปอยู่ที่ 24.82 บาทต่อ กก.  จากปัจจุบันอยู่ที่ 18.13 บาทต่อ กก. และภาคขนส่งอยู่ที่ 21.38 บาทต่อ กก. เพื่อให้สะท้อนต้นทุนราคาแอลพีจีในตลาดโลก  ที่ปัจจุบันมีราคาเฉลี่ย 550 เหรียญต่อตัน แต่รัฐบาลได้กำหนดราคาจำหน่ายในประเทศเพียง 333 เหรียญฯ 

         การปรับราคาก๊าซ LPG (บาท/กก.) 
                                  ราคาปัจจุบัน       เพิ่มขึ้น            ราคาสูงสุด 
-ภาคครัวเรือน                   18.13              6.69                  24.82
-ภาคขนส่ง                        21.38              3.44                  24.82
 
 
ส่วนราคา LPGภาคขนส่ง  ก็จะเป็นราคาที่เริ่มปรับขึ้นจาก 21.38 บาทต่อ กก. ไปจนครบกำหนดที่ราคา 24.82 บาท  การทยอยปรับขึ้นราคาแอลพีจีของภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง  แม้ว่าจะยังไม่ครอบคลุมกับราคาต้นทุนที่แท้จริง หรือเท่ากับประมาณ 30 บาทต่อ กก.  แต่เป็นการทยอยปรับขึ้นราคา  เพื่อให้ประชาชนเกิดการปรับตัว ก่อนจะมีการปรับราคาใหม่อีกครั้งในปี 2557  เพื่อเตรียมตัวให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558  เพราะหากประเทศใดมีราคาพลังงานที่ต่ำกว่า  หรือบิดเบือนกับราคาตลาดโลก  ก็จะเกิดการลักลอบนำออกไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นภาระของกองทุนน้ำมันในระยะยาว

ทั้งนี้แม้จะมีการปรับราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง   แต่ในส่วนของภาคครัวเรือนจะไม่ได้รับผลกระทบ   เนื่องจากรัฐบาลจะยังให้การอุดหนุนต่อไป โดยในส่วนของภาคครัวเรือนจะอิงฐานข้อมูลจากจำนวน ผู้ใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ที่ได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรีจากรัฐบาล  ที่ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 3.6 ล้านครัวเรือน และกลุ่มที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 190,000 ครัวเรือน หรือรวมกันประมาณ 5 ล้านครัวเรือน  ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้จะได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลให้สามารถใช้แอลพีจีฟรี 6 กก.ต่อเดือน 

ส่วนหาบเร่ แผงลอย  ร้านอาหารริมทาง จะยึดฐานข้อมูล ตามร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนในโครงการร้านค้าสะอาด ของกระทรวงสาธารณสุข 290,000 ราย และเปิดให้ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมอีก 100,000 ราย  ก็จะได้รับสิทธิดังกล่าว 105 กก.ต่อเดือน ซึ่งกระทรวงพลังงานกำลังพิจารณาว่าจะทำบัตรส่วนลดในการซื้อแอลพีจีให้บุคคล กลุ่มนี้ หรือจะใช้วิธีการใด จะมีการศึกษาอีกครั้งหนึ่งก่อนการปรับขึ้นราคาแอลพีจีซึ่งในกรณีดังกล่าว กระทรวงพลังงาน คาดว่าจะต้องใช้เงินชดเชยราคาให้กับผู้มีรายได้น้อยปีละ 20,000 ล้านบาท
 

แต่สำหรับราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)  ยังเป็นข่าวดีของผู้ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้   เพราะกระทรวงพลังงาน ยังไม่ให้ปรับขึ้นราคา จนกว่า บมจ.  ปตท.  จะทำแผนรายละเอียดก่อสร้างสถานีใหม่ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชนก่อน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ธ.ค. 2555 เวลา : 00:04:00
28-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2020, 5:31 am