การตลาด
บิ๊กซี รับโล่องค์กรธุรกิจต้นแบบสร้างงานคนพิการอย่างสร้างสรรค์


นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ให้กับบมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในฐานะที่เป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการสร้างงานคนพิการอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2556 โดยมีนายกุฎาธาร นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เข้ารับมอบ เมื่อวันก่อน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 เม.ย. 2556 เวลา : 18:55:45
06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 8:15 am