เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ส.อ.ท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ มิ.ย.อยู่ที่ 93.1 ลดลงจากพ.ค. เหตุกังวลเศรษฐกิจ


นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า  ส.อ.ท.ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,039 ราย ครอบคลุม 42 กลุ่มอุตสาหกรรม   พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มิ.ย.อยู่ที่ 93.1 ลดลงจากจาก 94.3 ในเดือนพ.ค.

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ที่ลดลงมาจากยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นลดลงจากผลกระทบจากความกังวลจากปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และการชะลอตัวของการบริโภคในประเทศ ขณะที่ภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาการเมืองที่ผู้ประกอบการให้น้ำหนักมากขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้า
         
ขณะเดียวกัน การส่งออกมีสัญญาณการชะลอตัวจากความเปราะบางของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ตลอดจนต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้มีการปรับลดประมาณการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจากความกังวลดังกล่าวส่งผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในอีก 3 เดือนข้างหน้าที่ปรับตัวลดลงและมีค่าต่ำกว่า 100

ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐว่า ต้องการให้ภาครัฐเร่งหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง อีกทั้งขยายขอบเขตการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เพื่อทดแทนสินค้านำเข้าที่ด้อยคุณภาพและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์3 เดือนข้างหน้า  อยู่ที่ระดับ 98.7 ลดลงจาก 100.4 ในเดือนพ.ค. โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ   ที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณ การผลิต และผลประกอบการ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ก.ค. 2556 เวลา : 12:56:53
02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 3:54 pm