การตลาด
ไทยออยล์คว้า 3 รางวัลระดับภูมิภาคฯ และประเทศ จาก Alpha Southeast Asia 2 ปีซ้อนบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และ คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร (ขวา) รับมอบรางวัลระดับภูมิภาคฯ “พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน” (The Strongest Commitment to Sustainable Energy in Southeast Asia) และ รางวัลระดับประเทศ ได้แก่ “รางวัลการยึดมั่นในบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่งที่สุด“ (The Strongest Adherence to Corporate Governance) รวมทั้ง “รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด“ (The Best Strategic CSR) ตามลำดับจากมิสเตอร์ ซิดดิค บาซาร์วาลาร์ (กลาง) ซีอีโอ ของนิตยสาร  Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนสถาบัน การธนาคารและตลาดทุนฉบับแรกและฉบับเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยทั้ง 3 รางวัลนั้น บริษัทฯ ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัล “พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน” นั้น บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความชัดเจน โปร่งใส กอปรด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง โดยตัดสินจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วทั้งภูมิภาคฯ ประกอบกับการตัดสินโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับสากล ผู้ควบคุมกำกับพลังงานระดับชาติ ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทพลังงานชั้นนำทั้งที่มีตำแหน่งในอดีตและปัจจุบันตลอดจนนักวิชาการชั้นนำในภูมิภาคฯ ในขณะที่ “รางวัลการยึดมั่นในบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่งที่สุด“ และ “รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด“ นั้น มาจากการคัดเลือกให้รางวัลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการให้คะแนนจากนักลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนป้องกันความเสี่ยง โบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นและตราสารหนี้ และนักวิเคราะห์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแต่ละบริษัทในแต่ละประเทศจะได้รับการจัดอันดับในด้านต่างๆ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ก.ย. 2556 เวลา : 20:26:19
05-12-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 5, 2020, 6:57 pm