การตลาด
ซูมิโตโม-นิสชินทุ่ม2.6พันล้านซื้อหุ้นบ.น้ำตาล KTIS 25%


ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และนิสชิน ชูการ์ ทุ่มเงิน 2.6 พันล้านร่วมลงทุนกับกลุ่มคุณหทัย  ศิริวิริยะกุล ตั้ง JV Holding เข้าซื้อหุ้น 25% ในบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล  ชูการ์ (KTIS) บริษัทน้ำตาลยักษ์ใหญ่อันดับสามของประเทศไทย

มิสเตอร์ คูนิฮารุ นากามูระ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซูมิโตโม   คอร์ปอเรชั่น และ มิสเตอร์ โยอิชิ ฮิกูชิ ประธานกรรมการ นิสชิน ชูการ์ เปิดเผยว่า บริษัทร่วมทุนของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น   นิสชิน   ชูการ์ และกลุ่มคุณหทัย  ศิริวิริยะกุลจะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์     คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  (KTIS) ในสัดส่วนร้อยละ 25 เมื่อบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยอดเงินลงทุนของสองยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 2.6 พันล้านบาท ทั้งนี้บริษัทร่วมทุน ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นได้แก่   ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ร้อยละ 25 นิสชิน ชูการ์ ร้อยละ 5 และกลุ่มคุณหทัย ศิริวิริยะกุล ร้อยละ 70

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับสามของประเทศไทย และโรงงานเกษตรไทยเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในโลก  โดยกลุ่มบริษัทฯ ผลิตอ้อยที่ใช้ในกระบวนการผลิตและในการหีบประมาณ 10 ล้านตันหรือคิดเป็นร้อยละ 10ของจำนวนอ้อยที่ผลิตได้ในประเทศไทย  ทั้งนี้ผลผลิตทั้งหมดมาจากโรงงานของกลุ่มบริษัทฯที่ตั้งอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่จังหวัดนครสวรรค์ และอุตรดิตถ์  โดยบริษัทเกษตรไทย  อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  นอกจากดำเนินธุรกิจผลิตน้ำตาลเป็นหลักแล้ว บริษัทได้ขยายไปยังธุรกิจผลิตเอทานอล และเยื่อกระดาษจากชานอ้อย รวมถึงมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลอีกด้วย
 
“ด้วยศักยภาพของประเทศไทยที่เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากบราซิล และความได้เปรียบจากทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และนิสชิน ชูการ์ มองว่าประเทศไทยจะเป็นพันธมิตรที่สำคัญยิ่งในการขยายธุรกิจน้ำตาลในภูมิภาคนี้
ซึ่งการเข้าร่วมทุนกับบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่นในครั้งนี้ บริษัทร่วมทุนของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และนิสชิน ชูการ์ จะนำความชำนาญในการบริหารจัดการธุรกิจ     ข้ามชาติ และประสบการณ์ในการเป็นบริษัทเทรดดิ้งชั้นนำของโลก รวมถึง Know How ของนิสชิน ชูการ์      มาส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารของเกษตรไทย และเพื่อเป็นฐานขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป”
 
อนึ่งกลุ่ม KTIS เดิมรู้จักในนามกลุ่มน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ก่อตั้งโดยคุณจรูญ และคุณหทัย ศิริวิริยะกุล ในช่วงปีพ.ศ. 2500 โดยเริ่มจากการเป็น ผู้กระจาย สินค้าน้ำตาลและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตน้ำตาลในเวลาต่อมา จากความสำเร็จของกิจการโรงงานน้ำตาลแห่งแรก กลุ่ม KTIS ได้ขยายกิจการ อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน กลุ่ม KTIS ได้ก้าวสู่การเป็นกลุ่มบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลและผลพลอยได้จากน้ำตาล แบบครบวงจร โดยมีบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ ดำเนินธุรกิจในเครือ ประกอบด้วยโรงงานน้ำตาลจำนวน 3 แห่ง ธุรกิจ Bio Product และ Bio Energy ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล ได้แก่ โรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย โรงงานเอทานอลจากกากน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ก.ย. 2556 เวลา : 07:25:12
05-12-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 5, 2020, 5:57 pm