การตลาด
BTS รุกตั้งบ.ย่อย-บ.ร่วมทุนใหม่ ทำธุรกิจอาหาร คาดเสร็จปีนี้


 

 

นายรังสิน กฤตลักษณ์  กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(BTS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน)  มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อ บริษัท แมน คิทเช่นจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทบีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 100) จะถือหุ้นโดยตรงในบริษัท แมน คิทเช่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารบีทีเอสยังอนุมัติจัดตั้งบริษัทร่วมใหม่อีก ชื่อ บริษัทลิตเติ้ล คอร์นเนอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งจะถือหุ้นใน
บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด (บริษัทย่อยใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งบริษัท) โดยตรงด้วยในสัดส่วนร้อยละ 50 

บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด (Man Kitchen Co., Ltd.) จะประกอบธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารจัดการร้านอาหาร การจัดเลี้ยง การผลิตอาหารและของหวาน และการลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร  ทุนและหุ้น  50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  โครงสร้างการถือหุ้น มี บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70และนายมาน ไว ยิน (Mr. Man Wai Yin) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30

ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัทแมน คิทเช่น อยู่ระหว่างการดำเนิน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2556 แหล่งที่มาของเงินทุน  ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด มาจัดตั้งบริษัทย่อยนี้

ส่วนบริษัทร่วมทุนใหม่ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 แหล่งที่มาของเงินทุน ใช้เงินทุนของบริษัท แมน คิทเช่น ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50  


LastUpdate 17/10/2556 09:48:32 โดย : Admin
02-12-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 2, 2020, 4:49 pm