การตลาด
ดัชมิลล์จับมือมูลนิธิโรคกระดูกพรุนฯเผยแพร่โภชนาการ พร้อมเปิด "ศูนย์วิจัยดัชมิลล์"


 

 

 

“ดัชมิลล์” จับมือ“มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ” จัดเสวนาในหัวข้อ “อาหารและการออกกำลังกาย  เพื่อกระดูกที่แข็งแรง” ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 7 มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดูแล และป้องกันโรคกระดูกพรุน ด้วยการบริโภคนมคุณภาพและอาหารที่ดี มีประโยชน์แก่นักโภชนาการ นักวิชาการด้านอาหาร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพ โดยเชิญ 2 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นพ.อรรถฤทธิ์ศฤงคไพบูลย์ รองประธาน มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ และรศ.พญ.วิไลคุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมบรรยายพิเศษ พร้อมเปิดตัว “ศูนย์วิจัยดัชมิลล์” ตอกย้ำความสำคัญงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์นม และอาหารด้วยเทคโนโลยี และมาตรฐานการผลิตระดับโลกเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีของคนไทย

 

 

นายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เปิดเผยว่า “กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ได้ให้การสนับสนุนงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นเวทีสำคัญระดับชาติในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ อาจารย์ และบุคลากรด้านสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของนม และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์อาหารในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ ให้คนไทยมีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดี โดยในปีนี้ ดัชมิลล์ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะ “โรคกระดูกพรุน”   ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ที่มีแนวโน้มของอัตราการป่วยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดัชมิลล์จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิ  โรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาในหัวข้อ “อาหารและการออกกำลังกาย เพื่อกระดูกที่แข็งแรง   (Good Nutrition and Exercise for Bone Health) มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยการเกิดโรคกระดูกพรุน รวมถึงคุณประโยชน์ทางโภชนาการและสารอาหารสำคัญที่ได้จากการบริโภคผลิตภัณฑ์นมคุณภาพที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค        ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยง อัตราการเกิดหรือความรุนแรงของโรคกระดูกพรุนได้”
 
 
 
 
“กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางด้านโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นมคุณภาพให้กับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ      ในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย พร้อมกับคุณประโยชน์ของสารอาหารสำคัญที่ครบถ้วน โดยล่าสุด ดัชมิลล์ได้เปิดตัว “ศูนย์วิจัยดัชมิลล์ (Dutch Mill International Research Center)” พร้อมกับเปิดตัววารสาร “Health & Nutrition Focus”  โดยศูนย์วิจัยดัชมิลล์ก่อตั้งขึ้นเพื่อค้นคว้า วิจัย  และพัฒนาผลิตภัณฑ์นมและอาหารใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และมาตรฐานการผลิตระดับโลก ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพและ ดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคคนไทย” นายพรชัย กล่าวเพิ่มเติม
 
นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ รองประธาน มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนไทยว่า “คนไทยส่วนใหญ่มักมองข้าม ไม่ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องโรคกระดูกพรุน ทั้งๆ ที่โรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ซึ่งปัจจุบันโรคนี้พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และจากข้อมูลสถิติ พบว่า ผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงไทย 1 ใน 3 และผู้ชาย 1 ใน 5 คน มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุน และในแต่ละปีแต่ละคนต้องสูญเสียเงินค่ารักษาเฉลี่ยสูงถึง 3 แสนบาท โรคกระดูกพรุนจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นโรคร้ายที่เราสามารถป้องกันได้ ด้วยการใส่ใจดูแลสุขภาพกระดูก เร่งสร้างเสริมและสะสมมวลกระดูกให้แข็งแรงก่อนที่จะสายเกินไป วิธีป้องกันโรคกระดูกพรุนที่ดี คือ การรับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมสูง เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับการสร้างเนื้อกระดูก และวิตามินดีที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม และต้องกระทำร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมและถูกต้องอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ จะช่วยให้ห่างไกลโรคนี้อย่างแน่นอน”
 
 
 
 
รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มขั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญกับภาวะกระดูกพรุน เนื่องจากเป็นภาวะที่พบเป็นปัญหาในผู้สูงอายุ  โดยเคล็ดลับง่ายๆ ที่จะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน คือ การดื่มนมเป็นประจำ เพื่อสะสมแคลเซียมธรรมชาติ และจะดีที่สุด         ถ้าได้เริ่มดื่มนมตั้งแต่วัยเด็ก หรือในช่วงอายุ 30 ปีแรกของชีวิต เพื่อกระดูกที่แข็งแรงตลอดช่วงอายุ แต่ถ้าอายุเกิน 30 ปี ขึ้นไป ก็ควรดื่มนมเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียเนื้อกระดูก ซึ่ง “นมและผลิตภัณฑ์จากนม” นอกจากมีโปรตีนสูงแล้วยังมีกรดอะมิโน         ที่จำเป็นต่อร่างกายและอุดมไปด้วยแคลเซียมธรรมชาติที่ดี ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้ดี และที่สำคัญดื่มได้ทุกวัย ตลอดชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ”
 
 
“กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านอาหาร สุขภาพ และโภชนาการ      ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วยการ         ดื่มนมคุณภาพ และอาหารที่ดี มีประโยชน์ เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้นนอกจากการจัดงานเสวนา “อาหารและการออกกำลังกาย เพื่อกระดูกที่แข็งแรง“ แล้ว ทางดัชมิลล์ยังได้จัดกิจกรรม ‘เดินรณรงค์ป้องกันภัยโรคกระดูกพรุน เนื่องในโอกาสวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day) ซึ่งจัดโดย มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา  ณ สวนลุมพินี อีกด้วย” นายพรชัย กล่าวสรุป

 


LastUpdate 04/11/2556 12:04:46 โดย : Admin
05-12-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 5, 2020, 6:44 pm