เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
จ่ายเงินจำนำข้าวภาระกิจเร่งด่วน คสช.


 

 
 
 
การนำพาเศรษฐกิจไทย ให้หลุดพ้นจากภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในช่วงเกือบ 6 เดือนที่ผ่านมา ถือเป็นภาระที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากรัฐบาล ถือเป็นนโยบายเป็นอันดับแรกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคสช. ที่ได้มอบหมายให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) รองหัวหน้าคสช.ด้านเศรษฐกิจ วางแนวทางการจ่ายเงิน เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่ง พล.อ.อ.ประจิน กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารกระทรวงการคลังและธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 8 แห่ง โดยเชื่อว่า ภายหลังจากที่ได้จ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงิน จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตเพิ่มอีก 0.2% 

 
 
 
ด้าน นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ธ.ก.ส. จะเร่งทยอยจ่ายเงินดังกล่าวตามคิวใบประทวนที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามลำดับก่อนหลังอย่างเคร่งครัดโปร่งใสตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.57 นี้เป็นต้นไป คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนนับจากนี้ ซึ่งเงินที่จะนำมาใช้หมุนเวียน จะมาจากเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา และเงินกู้ยืมที่กระทรวงการคลังจัดหามาให้ในวงเงินไม่เกิน 92,431 ล้านบาท

 
 
 
ทั้งนี้ ระหว่างรอการกู้เงิน ธ.ก.ส.จะสำรองจ่ายไปก่อนในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท เพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็ว โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ค้ำประกัน และรับผิดชอบชำระคืนต้นเงิน ดอกเบี้ย ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานทั้งหมด

 
 
 
ขณะที่ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือถึงสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนทั้ง 32 แห่ง เพื่อให้ยื่นข้อเสนอเงินให้กู้ในโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 2556/2557 วงเงิน 50,000 ล้านบาท หลังจากที่ก่อนหน้านี้สถาบันการเงินไม่มีความเชื่อมั่นโครงการดังกล่าว เพราะรัฐบาลอยู่ในช่วงรักษาการ จึงมั่นใจว่า สถาบันการเงินจะให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเหมือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถเข้าร่วมประมูลวงเงินขั้นต่ำรายละ 2,000 ล้านบาท โดยมีอายุ (ช่วงเวลา) ของเงินกู้ 3 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก มูลค่าไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 
 
 
 
 
ทั้งนี้ ผลดีของการเร่งจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนา นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า จะทำให้ชาวนามีเงินจ่ายคืนหนี้สิน มีเงินไปจับจ่ายใช้สอย ซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ ซึ่งอาจจะถึง 3% จากเดิมที่หลายสำนักประเมินไว้ว่าจะโตได้เพียง 1.5%

 
 
 
ส่วน ว่าที่ร้อยเอกจิตร์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย คาดว่าภายใน 1 เดือนชาวนาน่าจะได้รับเงินจำนำข้าวครบตามสัญญา จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าได้เป็นอย่างดี โดยวงเงิน 9.2 หมื่นล้านบาท จะหมุนเวียนเข้าในระบบเศรษฐกิจอย่างต่ำ 4-5 รอบ หรือ 4-5 แสนล้านบาท ทำให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ขยายตัวได้ดีขึ้น 

LastUpdate 27/05/2557 10:01:29 โดย : Admin
31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 1:59 am