เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ธปท. เตือนมีแบงก์พันปลอมระบาด


 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกโรงเตือนประชาชนหลังพบมีแบงก์พันปลอมหมายเลข 9ฉA 3828862 และ หมายเลข 9ฉA 3828863 เข้ามาในระบบ พร้อมแนะ 3 วิธีสังเกตจากการสัมผัส การยกส่อง และการพลิกเอียง

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การพบการใช้ธนบัตรปลอมชนิดราคา 1000 บาท โดยได้ตรวจสอบ และพบว่ามีธนบัตรปลอมชนิดราคา 1000 บาท หมายเลข 9ฉA 3828862 และ หมายเลข 9ฉA 3828863 เข้ามาในระบบ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากธนบัตรจริง และที่สําคัญสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า คือ ไม่ปรากฏลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์

ทั้งนี้ ธปท. ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อติดตาม และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีสังเกตธนบัตร อย่างไรก็ตาม ในการนี้ ธปท. ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง และสังเกตก่อนรับธนบัตรด้วย วิธีง่าย ๆ 3 วิธี ดังนี้ 1. การสัมผัส โดยเนื้อกระดาษธนบัตร เป็นกระดาษชนิดพิเศษ มีความเหนียว แกร่ง ทนต่อการพับดึง และให้ความรู้สึกแตกต่างจากกระดาษทั่วไป และการสัมผัสตัวเลขแจ้งราคา และคําว่ารัฐบาลไทยจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์

,2. การยกส่อง ซึ่งเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในเนื้อ กระดาษอย่างชัดเจนทั้งด้านหน้า และด้านหลัง รวมถึงรูปลายไทยขนาดเล็กที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ และแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษ บนแถบมีตัวเลขแจ้งชนิดราคาหรือตราสัญลักษณ์ฯ ด้วย และ3.การพลิกเอียง ซึ่งบริเวณมุมของธนบัตร พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ชนิดพิเศษ เมื่อพลิกธนบัตรไปมาสีของตัวเลขจะเปลี่ยนสลับจากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งได้

“สำหรับผู้ที่ได้รับธนบัตรปลอม หรือสงสัยว่าเป็นธนบัตรปลอมขอความร่วมมือไม่นําออกใช้เพราะจะมีความผิดตามกฎหมาย แต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ หากการแจ้งเบาะแสนี้นําไปสู่การจับกุมผู้กระทําความผิดฐานปลอมแปลงธนบัตร ผู้แจ้งจะได้รับรางวัลนําจับ” รายงานข่าวจาก ธปท. ระบุ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 ก.ค. 2557 เวลา : 17:32:43
14-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2020, 7:09 am