เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สรรพากรเปิดโครงการ RD Camp Season 7 "คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ"


 วันนี้ (29 กรกฎาคม 2557) นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ RD Camp Season 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำหน้าที่เสียภาษีอย่างถูกต้องให้แก่นิสิต นักศึกษา ณ โถงชั้น 1 อาคารกรมสรรพากร

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “กรมสรรพากร ได้จัดโครงการ RD Camp มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อเป็นการตอกย้ำและกระตุ้นให้น้อง ๆ นิสิต นักศึกษา ได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของประเทศ และเปิดเวทีให้น้อง ๆ ได้แสดงความสามารถ โดยตลอดการเข้าค่ายจะมีการเรียนรู้ภาษีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและมีสาระ ภายใต้แนวคิด “คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ” และมีการแข่งขันออกแบบลายเสื้อ พร้อมสร้างโอกาสให้น้อง ๆ ได้ทดลองทำธุรกิจจริง เพื่อปูพื้นฐานการสร้างอาชีพในอนาคต ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายเสื้อของน้องๆ จะถูกนำไปใช้ประโยชน์คืนให้แก่สังคมในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น คืนไปให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในรูปแบบของอุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ ชุดนักเรียน หรือทุนโครงการอาหารกลางวัน โดยกิจกรรมทั้งหลายในค่ายจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่มีคุณค่า ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างทัศนคติที่ดี เกิดความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง”

กรมสรรพากร จึงขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอายุ  ไม่เกิน 25 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ RD Camp Season 7 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2557 โดยสามารถดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdcamp.com/season7 หรือhttps://www.facebook.com/rdcamp7 หรือ E-mail : rdcamp.7@gmail.com และเบอร์ติดต่อโครงการฯ : โทร 02 831 8400 ต่อ 3250  มือถือ 095 576 2886 โทรสาร 02 831 8491บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 ก.ค. 2557 เวลา : 20:27:20
14-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2020, 7:17 am