เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน ปลุกชีพจรท่องเที่ยวให้ฟื้นคืน


ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ประเมินภาคการท่องเที่ยวไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และกำลังไต่ระดับฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ แนะกระตุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังซื้อสูงให้เข้ามาใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อเร่งการฟื้นตัวหลังชะลอตัวต่อเนื่อง ขณะที่การยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนช่วยหนุนเม็ดเงินสะพัดอีกกว่า 1.2 พันล้านบาท

 

จากที่ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองนับตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 โดยพื้นที่กรุงเทพได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเป็นพื้นที่ชุมนุมทางการเมือง เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขาเข้าสนามบินสุวรรณภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับเฉลี่ย 4.2 หมื่นคนต่อวัน ในเดือนมกราคม 2557 เหลือเพียงราว 2.0 หมื่นคนต่อวัน ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 

อย่างไรก็ดี สถานการณ์พลิกกลับมาดีขึ้น หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวทั้งประเทศในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศค่อยๆ ฟื้นตัวเป็นลำดับ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพที่ยอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศขาเข้าสนามบินสุวรรณภูมิกลับเข้าสู่ระดับ 4.25 หมื่นคนต่อวันอีกครั้งในช่วงกลางเดือนสิงหาคม เป็นระดับใกล้เคียงกับไตรมาสสามของปี 2556

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี มองว่าภาคการท่องเที่ยวน่าจะฟื้นเข้าใกล้ระดับปกติได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก 1) สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายและกฎอัยการศึกที่คาดว่าจะยกเลิกในไม่ช้า 2) เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลการท่องเที่ยวตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป 3) การเร่งประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และ 4) นโยบายยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวจีนและไต้หวันมูลค่า 1,000 บาทต่อราย ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2557 ซึ่งจากการคำนวณคาดว่าจะช่วยหนุนกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้มีเม็ดเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1.2 พันล้านบาท

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวกลับมา (แม้ว่าจะยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน) จะมาจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวปานกลาง เฉลี่ย 4 หมื่นบาทต่อคน แต่หากเทียบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ราว 7 หมื่นบาทต่อคน) ได้แก่ ยุโรป สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย กลับเป็นกลุ่มที่เดินทางยังประเทศไทยลดลงต่อเนื่อง ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญในการส่งเสริมและจูงใจให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูง เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อให้เม็ดเงินจากภาคการท่องเที่ยวฟื้นกลับมาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในฤดูกาลการท่องเที่ยวปลายปีนี้

ทั้งนี้ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ประเมินว่าอุตสาหกรรมหลักที่จะได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจการบิน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สถานบันเทิง การค้าปลีกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม

 โดยคาดว่า ในปี 2557 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ระดับ 25 ล้านคน หรือลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามองคือ สถานการณ์การกระจายของโรคอีโบลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก<

 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 ส.ค. 2557 เวลา : 17:13:55
02-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 2, 2020, 12:00 pm