เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สิ่งคาดหวังของเอกชนกับ"นายกฯคนที่ 29"


 

 

ภายหลังการโปรดเกล้าฯให้ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย พลเอกประยุทธ์ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า รู้สึกเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตและถือเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ ที่จะต้องจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ควบคู่ไปกับการเร่งแก้ไขปัญหาด่วนของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น การวางกรอบนักการเมืองให้มีธรรมาภิบาล ซึ่งรัฐบาลและ คสช. จะต้องหารือในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก


 
 
ด้านการคาดหวังของภาคธุรกิจ ภายใต้การนำพาประเทศจากผู้นำที่มาจากทหาร นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า รู้สึกพอใจที่ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ได้แสดงจุดยืนและผลักดันการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าควบคุมบริหารประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางขององค์การต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ผลักดัน เสนอให้ คสช. ทั้งเรื่องใบอุนญาตประกอบกิจการ หรือ ร.ง.4 การจัดระเบียบรัฐวิสาหกิจและอื่นๆ โดยหลังจากนี้คาดหวังว่า ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปผ่านสภาปฏิรูป เพื่อขับเคลื่อนเรื่องขจัดปัญหาคอร์รัปชั่นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 
 
 
นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงงาน กล่าวว่า ขอให้กำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และต้องการให้ตั้งคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อที่จะสามารถเข้ามาบริหารและแก้ปัญหาของประเทศได้ เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจหลายเรื่องถูกทิ้งมานานและรอการตัดสินใจ จึงอยากเห็นคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง หากจะตั้งรัฐมนตรีที่เป็นทหารมาดูแลทางเศรษฐกิจ ก็อยากให้เลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ เพราะปัญหาปัจจุบันหนักหนากว่ารัฐบาลในภาวะปกติมาก จะต้องทำงานหนักเป็นสองเท่า เพื่อแก้ปัญหาความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศจากภาวะการเมืองเช่นนี้
 
อีกทั้งการที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำทำให้กำลังซื้อและการบริโภคของประชาชนในประเทศลดลง และการท่องเที่ยวก็ซบเซาอย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเกิดจากการประกาศกฏอัยการศึก การลงทุนจากต่างประเทศก็หยุดชะงัก มีการย้ายฐานการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้านแล้ว การลงทุนในภาครัฐกว่าเงินจะเข้าสู่ระบบก็จะต้องใช้เวลานาน
และเรื่องสำคัญที่อยากจะขอฝากคือการขึ้นเป็นผู้นำของอาเซียน หลังจากที่มีการรวมตัวของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีหน้า จะทำให้ประเทศไทยเจริญและประชาชนส่วนใหญ่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกมาก

ทั้งนี้ต้องอาศัยการยอมรับจากนานาประเทศ ที่จะให้ประเทศไทยเป็นผู้นำ ดังนั้นหากสามารถประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนได้ ความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยก็น่าจะดีขึ้น
 

 
 
ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานที่ปรึกษาหอการค้า จ.สงขลา เปิดเผยว่า ภาคเอกชน หวังว่า นายกฯจะปฏิรูประบอบระเบียบราชการที่ล้าหลัง ซึ่งเคยเป็นตัวถ่วงในการพัฒนาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข ไม่เล่นพรรคเล่นพวก และปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและกระทบเศรษฐกิจโดยภาพรวม ราคาสินค้าเกษตรต่ำ การท่องเที่ยวที่ซบเซาจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น โครงสร้างพื้นฐานรถไฟรางคู่ มอเตอร์เนวย์หาดใหญ่-สะเดาและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีความก้าวหน้าเป็นรูปเป็นร่าง เพราะมีไม่ใครถ่วงการทำงาน

หลังจากนี้คงต้องติดตามการทำงานของรัฐบาลชุดนี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสิ่งที่ภาคเอกชนนักธุรกิจคาดหวังจากนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็คงไม่ยากเกินความสามารถของผู้นำที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ส.ค. 2557 เวลา : 09:35:33
05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 12:26 pm