เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
คลังแจงฐานะการคลังของรัฐบาล 10 เดือนแรกปีงบ 57 ระดับเงินคงคลังยังเอื้อต่อการดำเนินมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงที่เหลือของปี


โฆษกคลังชี้ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 "ระดับเงินคงคลังยังเอื้อต่อการดำเนินมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงที่เหลือของปี แม้การจัดเก็บรายได้จะชะลอตัวลง"

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช?วง 10  เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กรกฎาคม 2557) ว่า รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทั้งสิ้น 1,682,525 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 73,858 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 

สาเหตุหลักจากภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว เนื่องจากอุปสงค์รถยนต์ในประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจและการส่งมอบรถยนต์ ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรกเกือบครบทั้งโครงการแล้วในปีงบประมาณก่อนหน้า 
รวมถึงในปีที่แล้วมีการนําส่งรายได้จากการประมูลให้ใช้คลื่นความถี่ 3G  ย่าน 2.1 GHz ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจํานวนทั้งสิ้น 2,099,016 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 74,315 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 ทําให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 416,491 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 66,033 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 482,524 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 224,164 ล้านบาท ทําให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 258,360 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ  สิ้นเดือนกรกฎาคม 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 346,692 ล้านบาท

นายกฤษฎากล่าวว่า  ระดับเงินคงคลังที่มีอยู่สามารถรองรับมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายในช่วงที่เหลือของปี 2557  ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้การจัดเก็บรายได้จะชะลอตัวลง


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ก.ย. 2557 เวลา : 17:55:49
26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 1:23 pm