เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ "เงินเฟ้อ ธ.ค. 57" ลดต่ำสุดในรอบ 5 ปี


ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์วิเคราะห์เงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคมชะลอตัวลงต่ำสุดในรอบ 5 ปีมาอยู่ที่ 0.6%

 
กระทรวงพาณิชย์ประกาศอัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคม 2014 โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ระดับ 0.6%YOY (เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า) ชะลอตัวลงกว่ากึ่งหนึ่งจากระดับ 1.26%YOY ในเดือนพฤศจิกายน และนับเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปลายปี 2009 เป็นต้นมา ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 1.69%YOY เร่งตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 1.60%YOY ในเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานตลอดทั้งปี 2014 อยู่ที่ระดับ 1.9% และ 1.6% ตามลำดับ
 
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงเป็นปัจจัยหลักของการชะลอตัวของเงินเฟ้อ เงินเฟ้อด้านพลังงานของเดือนธันวาคมหดตัวถึง 7.4%YOY ตามภาระค่าใช้จ่ายด้านราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลที่ปรับลดลงเฉลี่ย 9.2%YOY นอกจากนี้ ต้นทุนค่าขนส่งที่ลดลงยังส่งผลให้เงินเฟ้อในส่วนของอาหารสดชะลอลงเหลือเพียง 1.88%YOY กอปรกับผลผลิตทางการเกษตรที่ยังคงเข้าสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2014 ราคาอาหารสดมีราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียง 1.89%YOY เท่านั้น
 
เงินเฟ้อพื้นฐานเร่งตัวขึ้นเล็กน้อย จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมากขึ้นช่วงปลายปี ถึงแม้เงินเฟ้อพื้นฐานในส่วนของอาหารปรุงสำเร็จเดือนธันวาคมจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องที่ระดับ 4.7%YOY จาก 4.89%YOY ในเดือนพฤศจิกายน จากผลทางอ้อมของราคาน้ำมันที่ทำให้ต้นทุนการประกอบอาหารลดลง แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเร่งตัวขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ค่าเช่าที่พักอาศัยเดือนธันวาคมที่ปรับตัวสูงขึ้น 1.1%YOY เทียบกับค่าเฉลี่ยตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายนที่ปรับสูงขึ้นเพียง 0.5%YOY  หรือด้านต้นทุนการก่อสร้างที่พักอาศัยที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ผ่านทางราคาวัสดุก่อสร้างและค่าจ้างแรงงานก่อสร้างที่เร่งตัวขึ้นที่ระดับ 0.75%YOY และ1.83%YOY ในเดือนธันวาคม จาก 0.64%YOY และ 1.72%YOY ในเดือนพฤศจิกายน ตามลำดับ
 
ราคาอาหารปรุงสำเร็จในช่วงปีที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นถึง 4.7% ถึงแม้ระดับราคาสินค้าโดยรวมตลอดทั้งปี 2014 จะมีราคาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 1.9% (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป) แต่หากพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอาหารจะพบว่า ราคาอาหารสำเร็จรูปตลอดปี 2014 ทั้งเพื่อการบริโภคในบ้านและนอกบ้านปรับตัวสูงขึ้นถึง 4.6% และ 5.0% ตามราคาแก๊สหุงต้มที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2013 ตลอดจนถึงพฤษภาคม 2014 ซึ่งหากผู้บริโภคเป็นผู้มีรายได้น้อยและมีค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอาหารสำเร็จรูปเป็นสัดส่วนใหญ่ของรายได้ ย่อมทำให้ผู้บริโภครายดังกล่าวมีภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นกว่า 3% ทั้งนี้ สิ่งที่น่าจับตามองในปี 2015 คือการขึ้นราคาแก๊สหุงต้มตามนโยบายการปฏิรูปพลังงาน ซึ่งอาจกดดันให้ราคาอาหารสำเร็จรูปเร่งตัวขึ้นและกลายเป็นภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้อีกครั้ง
 
อีไอซีมองว่าเงินเฟ้อปี 2015 ยังไม่มีปัจจัยกดดันให้เร่งตัวได้มากนัก เนื่องจากทิศทางราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดอัตราเงินเฟ้อ น่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำไปตลอดปี 2015 ผนวกกับการบริโภคภาคครัวเรือนที่ยังไม่มีปัจจัยเสริมทางเศรษฐกิจที่จะสร้างแรงกระตุ้นต่อราคาสินค้า อีไอซีจึงคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปี 2015 จะชะลอลงจากปี 2014 มาอยู่ที่ 1.7% และ 1.4% ตามลำดับ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ม.ค. 2558 เวลา : 11:08:22
18-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 18, 2020, 6:21 pm