เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
"การแพทย์ - ความงาม" ธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2558


ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ประเมิน 10 ธุรกิจดาวเด่น 10 ธุรกิจดาวร่วงในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 โดยพิจารณาจากกรอบข้อมูลด้านสินเชื่อ การนำเข้าและส่งออก ซึ่งพบว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์สุขภาพและความงาม ยังมีความโดดเด่นมากที่สุดในครึ่งหลังของปี 58 เนื่องจากกระแสการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพการดูแลความงามมีขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ของไทยมีคุณภาพดีและราคาไม่แพง ในสายตาของคนไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้นถือได้ว่าธุรกิจดังกล่าวจะมีโอกาสที่ขยายตัวได้เป็นอย่างดี

 

 

สำหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นรองลงมา เป็นธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ที่ปัจจุบันภาครัฐให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับประเทศจำนวนมาก, ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารที่ได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของท่องเที่ยว,ธุรกิจบริการศึกษาที่ปัจจุบันมีประชาชนและผู้ประกอบการให้การสนใจในการศึกษาเตรียมตัวรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี), ธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัย, ธุรกิจก่อสร้างวัสดุก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี,ธนาคารพาณิชย์/บริษัทหลักทรัพย์/ บริษัทจัดการกองทุน, ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์และ ธุรกิจสื่อออนไลน์

ส่วนธุรกิจที่เป็นดาวร่วงในช่วงครึ่งหลังของปี อันดับ 1 คือ ธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตรและจำหน่ายปัจจัยการผลิต เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังมีราคาตกต่ำ รองลงมาเป็น ธุรกิจขายปลีก/ให้เช่าสื่อบันเทิงประเภทซีดีและดีวีดีเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคหนังได้เปลี่ยนไปเป็นการดาวน์โหลดผ่านเว๊ปไซต์ต่างๆที่ให้บริการง่าย สะดวก และรวดเร็ว, ธุรกิจยางแปรรูป เพราะความต้องการยางพาราในตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัวจากจีนที่เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของไทยมีสต็อกอยู่ในปริมาณสูง

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจขายรถมือ 1 และเต็นท์รถมือ 2 เพราะผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพ ราคาสินค้าแพง รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้การอนุมัติสินเชื่อประเภทนี้ลดลง, ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์, ธุรกิจปั๊มแอลพีจีที่พบว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงทำให้คนหันไปเติมน้ำมันมากกว่าแอลพีจี, ธุรกิจสายการบินเช่าเหมาลำ เนื่องจากไทยถูกประเมินพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับกระบวนการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอซีเอโอ), ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง และ ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มธุรกิจ


LastUpdate 17/04/2558 13:04:24 โดย : Admin
04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 5:27 pm