การตลาด
"ทีเส็บ" เดินหน้ารุกโครงการ "Thailand's MICE United ll" ขยายพันธมิตรภาครัฐ จับมือสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบกร่วมกระตุ้นตลาดดีไมซ์ ขานรับนโยบายรัฐบาล


"ทีเส็บ" เดินหน้าสานต่อโครงการ “Thailand's MICE United ll เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจธุรกิจไมซ์สู่ AEC” มุ่งสร้างความแข็งแกร่งของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ รองรับการเปิดประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน ขยายพันธมิตรทางธุรกิจไปยังสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบกกระตุ้นการจัดงานดีไมซ์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร เปิดเส้นทางปฐมฤกษ์ พื้นที่ท่องเที่ยวในเขตทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก


    

 

 

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ภายใต้โครงการ Thailand’s MICE United เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจธุรกิจไมซ์สู่AEC นั้น แบ่งกลยุทธการขับเคลื่อนตลาดไมซ์ทั้งในและต่างประเทศผ่านการผสานความร่วมมือกับภาคี อุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มธุรกิจไมซ์และนอกอุตสาหกรรมโดยในส่วนของการกระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศ ทีเส็บได้ขยายความร่วมมือไปยังสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นพันธมิตรรายที่ 10 ของโครงการ สานต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยการส่งเสริมการประชุมและสัมมนาในประเทศ ในพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตทหารและสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมธุรกิจดีไมซ์ของทีเส็บในปี 2558
    

จุดน่าสนใจของการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมในพื้นที่เขตทหารนั้น ด้วยความพร้อมของสถานที่สำหรับการพัก สถานที่สำหรับการจัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR รวมถึงสามารถทำกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวก่อน และหลังการจัดประชุมสัมมนาได้อย่างมีสีสัน จึงเป็นจุดเด่นที่ทีเส็บนำมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ดึงดูดให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามาเลือกใช้พื้นที่ท่องเที่ยวในเขตทหารสำหรับการจัดกิจกรรม และประเทศไทยเองก็มีพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตทหารอยู่ทั้ง 5 เมืองไมซ์ซิตี้ ทั้งกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และขอนแก่น รวมทั้งเมืองไมซ์ทางเลือกอื่นๆ

 

 

นายนพรัตน์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2558 เป็นกิจกรรมปฐมฤกษ์ที่เราร่วมกับพันธมิตรธุรกิจอย่างสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบกจัดขึ้น โดยนำสื่อมวลชนในประเทศสัมผัสประสบการณ์การจัดงานไมซ์ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก อันมีศักยภาพสามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ทั้งห้องประชุม ห้องพักสำหรับรองรับผู้ร่วมประชุม ประกอบกับมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในโรงเรียน เช่น พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สถานที่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกองทัพไทย ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมที่รองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ อาทิ สนามยิงปืน สนามกอล์ฟ สนุกเกอร์ คาราโอเกะ กิจกรรมแอดเวนเจอร์ผจญภัย ได้แก่ ไต่หน้าผาจำลอง กระโดดหอสูง 3 4 ฟุต ยิงปืนจริง พายเรือคายัค นกจากนี้ ยังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม ปลูกฝังความรักความสามัคคี ตลอดจนการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น รวมถึงกิจกรรม CSR ภายในพื้นที่อีกด้วย
    

ทีเส็บตั้งเป้านักเดินทางกลุ่มดีไมซ์ที่จะเข้าทำกิจกรรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารและโครงการในพระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2558 จำกนวน 5,000 คน โดยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในด้านค่าใช้จ่ยในการเดินทางสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กร สมาคมต่างๆ ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
    

โดยมีหลักเกณฑ์ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดข้นจริง แบ่งตามลักษณะการเดินทาง ได้แก่ การเดินทางโดยสารการบินสำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ขนาดตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป สามารถขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน และโดยสารรถบัสหรือรถตู้สำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ขนาดตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป สามารถขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30  กันยายน 2558
    

“การส่งเสริมกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ Thailand’s MICE United ปีที่ 2 ควบคู่ไปกับการนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มีความแตกต่าง รวมถึงแพ็คเกจกระตุ้นธุรกิจดีไมซ์ ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ โดยภาพรวมตลาดไมซ์ในประเทศครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการเดินทางของกลุ่มไมซ์ในประเทศ คิดเป็นจำนวน 11,713 ,212 คน สร้างรายได้ 43 ,584 .61 ล้านบาท โดยเป้าหมายธุรกิจดีไมซ์ปี 2558 ตั้งเป้าจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ 15.23 ล้านคน สร้างรายได้ 33,069 ล้านบาท”นายนพรัตน์กล่าว
    

 

นายนพรันต์ กล่าวต่อว่า โครงการ Thailand ‘ s MICE UNITED เป็นการทำงานร่วมกันของ 10 องค์กรที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนความแข็งแกร่งของธุรกิจไมซ์ เพื่อรองรับ AEC ประกอบด้วย กระทรวงต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ พันธมิตรการตลาดของโรงแรมในย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า ( ไทย ) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก นับเป็นพันธมิตรรายล่าสุด

สำหรับกิจกรรมภายใต้โรดแมปของโครงการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ประกอบด้วย กิจกรรมโรดโชว์ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอมนี / กิจกรรม TCEB International Media Familiarization Trip เชิญสื่อมวลชนต่างประเทศสัมผัสประสบการณ์ไมซ์ในประเทศไทยและกิจกรรมโรดโชว์ ประเทศจีน รวมทั้งการจัดงาน Thailand’s MICE Awars Charity Dinner สรางการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการไมซ์ผ่านกิจกรรม CSR แก่ภาคประชาชนในปลายปีนี้


LastUpdate 16/05/2558 17:40:09 โดย : Admin
02-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 2, 2020, 6:45 pm