เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
นักเศรษฐศาสตร์ให้คะแนนผลงานด้านศก.ของรัฐบาล5.60คะแนนจากเต็ม10


 


ผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง “ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ (ครบ 1 ปี 6 เดือน)
 

ครบ 1 ปี 6 เดือนรัฐบาล นักเศรษฐศาสตร์พอใจผลงานด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (ได้ 5.60 จากเต็ม 10)  ประเมินรายคนพบ ผู้ว่า ธปท. ได้สูงสุด 6.70 คะแนน  นายกฯ พล.อ. ประยุทธ์  คะแนนลดลงได้ 6.21 คะแนน  รองนายกฯ สมคิด  ได้ 6.51 คะแนน  ส่วน รมว.ท่องเที่ยว กอบกาญจน์  ได้ 6.52 คะแนนมีสอบตก 2 คนคือ  รมว.เกษตร พล.อ. ฉัตรชัย ได้น้อยสุด 4.57 คะแนน และ รมว.แรงงาน พล.อ. ศิริชัย ได้ 4.95 คะแนน
ด้วยรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติงานครบ 1 ปี 6 เดือน กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้ดำเนินการสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ  29  แห่ง จำนวน 60 คน เรื่อง  “ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ (ครบ 1 ปี 6 เดือน)” โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 3 – 10 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พบว่า 

นักเศรษฐศาสตร์ประเมินผลงานการบริหารเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชาโดยให้คะแนน 5.60  คะแนน (จากเต็ม 10)  เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนที่ได้ 5.32 คะแนน โดยการประเมินครั้งนี้  รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ได้คะแนนมากที่สุดในด้านการบริหารจัดการค่าเงินบาท/เสถียรภาพค่าเงินบาท (6.42 คะแนน) รองลงมาเป็นด้านการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ (6.16 คะแนน)   ขณะที่ต่ำกว่าครึ่งในด้านการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม(GDP) (4.96 คะแนน) และ ด้านการสร้างความเป็นธรรมในสังคมลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ (4.79 คะแนน)

สำหรับการประเมินผลงานนายกรัฐมนตรีโดยภาพรวม พบว่า  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ได้คะแนน 6.21 คะแนน (จากเต็ม 10) ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนที่ได้ 6.42 คะแนน ขณะที่ผลงานของรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  ได้คะแนน 6.51 คะแนน (สูงกว่า ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล  รองนายกฯ คนก่อนที่ได้ 5.34 คะแนนในการสำรวจครั้งก่อน)

ในส่วนของผลงานรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ พบว่า นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร  รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรัฐมนตรีที่ได้คะแนนสูงสุด 6.52 คะแนน รองลงมาคือ นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้ 6.21 คะแนน   ขณะที่มีรัฐมนตรีที่ได้คะแนนน้อยกว่าครึ่งจำนวน 2 คนได้แก่ พล.อ. ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รมว.เกษตรและสหกรณ์     (4.57 คะแนน) และ พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล  รมว.แรงงาน (4.95 คะแนน)   

สำหรับ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายวิรไท สันติประภพ  นักเศรษฐศาสตร์ประเมินให้คะแนน 6.70 คะแนน (น้อยกว่านายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่า ธปท. คนก่อนที่ได้ 7.05 คะแนน)

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 มี.ค. 2559 เวลา : 08:38:47
06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 2:25 am