เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
วปธ. จัดเสวนา "ธุรกิจกับการเมืองไทย ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน"


 เสวนา “ธุรกิจ กับการเมืองไทย ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน” จัด โดยหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจทุกแง่มุมที่นักธุรกิจต้องพึ่งพาการเมืองจริงหรือไม่ ?  เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย SMEs

 

 


หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “ธุรกิจ กับการเมืองไทย ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจในแง่มุมที่ต้องพึ่งพาการเมือง ทั้งที่ประสบความสำเร็จและที่พลาดจากการพึ่งพาการเมือง ผ่านการเสวนาและบรรยายพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนพัฒนาอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจให้มีความพร้อมในการให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งหมด โดยภายในการสัมมนาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนและนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.)

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร วปธ. กล่าวว่า ในการเสวนาครั้งนี้เป็นการแสดงความคิดความเห็นเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจ และในอดีตเคยเป็น ซีอีโอ ของบจก.อสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ที่จำเป็นต้องพึ่งพาภาคการเมืองในการนำมาซึ่งผลประโยชน์สิทธิการเช่าที่ดินในการก่อสร้างโรงแรมหรูในจังหวัดภูเก็ต และในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรฯ  การจัดเสวนาแบบนี้ในสถาบันการศึกษาถือได้ว่าเป็นการยกกรณีศึกษาจริงมาเพื่อการเรียนรู้ให้แก่ที่ปรึกษาธุรกิจในหลักสูตรและได้รับฟังทุกมุมมองตลอดจนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่าน ทำให้นักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้เรียนรู้จากเรื่องจริงที่ผ่านประสบการณ์จริงมาถ่ายทอด และได้ข้อคิดมุมมองในการทำธุรกิจเพื่อนำไปแนะนำผู้ประกอบการในฐานะเป็นที่ปรึกษาได้อย่างดี ภายใต้แนวคิด  “ ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดภัย กว่า ”
 
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก  ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธานหลักสูตร วปธ. / ภาควิชารัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, คุณนิกร จำนง สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.), คุณโฆษิต สุวินิจจิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคบ. เข้าร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย คุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรข่าวชื่อดัง หนึ่งในนักศึกษาหลักสุตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ที่มีการเปิดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์-อาทิตย์ โดยผู้ที่สนใจหลักสูตรอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจรับงานภาครัฐ   ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเปิดบ้าน “Grand Open  House” ครั้งใหญ่ ได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
 

โดยหลักสูตรนี้จะมีการจัดสอบอีก 2 ครั้งในวันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2559 และเริ่มเรียนจริงใน           วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559  ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมนอกจากจะค้นพบความเชี่ยวชาญของตนเองแล้ว จะได้รับวุฒิบัตรจบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจวิชาชีพจากสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจฯ และการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังอย่างถูกต้องตลอดจนสามารถสอบมาตรฐานที่ปรึกษา (I3C )กับกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและรับงานจ้างที่ปรึกษาธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ กล่าวปิดท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ที่  โทรศัพท์  097-715-9251 ถึง 9  
// @ LINE : @SME-OTOP  // LINE : SME-OTOP // E-Mail : smes.ku@gmail.com  
และ Facebook : https://web.facebook.com/pbc.smes.ku
 

LastUpdate 15/03/2559 12:02:46 โดย : Admin
06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 1:21 am