เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ตลาดหลักทรัพยฯร่วมมือ ม.สวนดุสิตพัฒนาครัวผลิตอาหารสู่มาตรฐานสากล


 เกศรา  มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  และ ผศ.ดร. พิทักษ์  จันทร์เจริญ รักษาการแทนอธิบการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการ

 

 

 

บริการด้านงานจัดเลี้ยง ห้องประชุม และความร่วมมือในการดูแลมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก (GMP in Mass Catering Requirements) พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย                   อย่างรอบด้าน   

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 มี.ค. 2559 เวลา : 19:30:38

18-06-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555