การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สธ. จับมือภาคี หนุนหญิงไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สร้างเด็กฉลาด


 


กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และโครงการ Alive & Thrive สนับสนุนนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรง ฉลาด และพัฒนาการสมวัย
 
 
 
 
       
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม(เมื่อ24มี.ค.)นำเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายจาก "The Lancet Breastfeeding Series” เรื่อง ผลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็ก และการพัฒนาประเทศ ว่า จากข้อมูลสถานการณ์โลกพบว่า ประเทศที่ประชากรมีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางนั้นได้ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่าประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง ซึ่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6เดือน เป็นอัตราค่อนข้างสูง ร้อยละ 37 ขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางกลับมีอัตราค่อนข้างต่ำคือร้อยละ 12.3 เท่านั้น ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่านมแม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อในเด็กและปัญหาเรื่องการสบฟัน ทำให้เด็กฉลาดขึ้นและลดปัญหาเกี่ยวกับเด็กน้ำหนักเกินและโรคเบาหวานที่ลดลง ส่วนแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบว่าสามารถลดการเป็นมะเร็งเต้านมและป้องกันการเกิดมะเร็งรังไข่ได้
 
 
 
       
  นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ เพราะเป็นการให้โอกาสเด็กทุกคนได้รับต้นทุนที่มีค่าต่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งคุณค่านมแม่ส่งผลให้เด็กมีสติปัญญาที่ดีขึ้น พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น การส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้กินนมแม่จึงเป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้แก่ประเทศ นอกจากนี้นมแม่มีส่วนช่วยให้ประเทศมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการผลักดันนโยบายของทุกภาคส่วนให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการลงทุน เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยจัดให้แม่ได้รับการสนับสนุนและคำปรึกษาอย่างเพียงพอตั้งแต่ตั้งครรภ์ การสร้างทัศนคติในชุมชนให้ส่งเสริมนมแม่ในชุมชน การอบรมเสริมทักษะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมนโยบายในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น นโยบายเรื่องการลาคลอดและการคุ้มครองแรงงานหญิง การควบคุมการส่งเสริมการตลาดของอาหารทารกและเด็กเล็ก เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้แม่ในประเทศไทยสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ 
           
"สำหรับการนำเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายจาก "The Lancet Breastfeeding Series” เรื่องผลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็ก และการพัฒนาประเทศในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับองค์การยูนิเซฟ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และโครงการ Alive & Thrive เพื่อตอกย้ำให้เห็นว่านมแม่มีประโยชน์ ช่วยปกป้องสุขภาพของแม่ ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งรังไข่ รวมถึงสามารถปกป้องส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการที่ดีของเด็กได้ คือ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ลดภาวะอ้วน และโรคเบาหวาน เพิ่มเชาวน์ปัญญาของเด็ก พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นวิธีลงทุนที่ฉลาดและคุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการลงทุนทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรในแผนงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น และร่วมกันผลักดันให้เกิดนโยบายที่จะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถ ทำได้อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของเด็กและของสังคมไทย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 มี.ค. 2559 เวลา : 08:30:07
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 8:17 am